Opheffing van invoerrechten in Oezbekistan kan de vraag naar goederen uit Rusland negatief beïnvloeden
2021-06-16 02:37

Opheffing van invoerrechten in Oezbekistan kan de vraag naar goederen uit Rusland negatief beïnvloeden

Het besluit van de Oezbeekse autoriteiten om de invoerrechten op bijna 700 soorten technologische apparatuur af te schaffen kan een negatieve invloed hebben op de vraag naar dergelijke produkten uit Rusland, aangezien binnenlandse goederen die onder de GOS-vrijhandelszone vallen nu niet meer aan douanerechten zijn onderworpen wanneer zij in Oezbekistan worden ingevoerd. Dit werd aan het "Made in Russia"-project gemeld door de handelsmissie van de Russische Federatie.

In juni besloot de ministerraad van het Centraal-Aziatische land de invoerrechten voor 676 soorten technologische apparatuur af te schaffen.

"Op basis van het protocol over de toepassing van de GOS-vrijhandelszoneovereenkomst van 18 oktober 2011 worden douanerechten niet toegepast op de invoer van goederen uit Rusland in Oezbekistan. In dit verband merken wij op dat de dynamiek van de vraag naar Russische goederen uit de lijst van technologische apparatuur die is vrijgesteld van rechten en btw, negatief kan veranderen, gezien de huidige gelijke beschikbaarheid van goederen op de markt van andere producerende landen en de toegenomen nicheconcurrentie," legde de Russische handelsmissie in Oezbekistan uit.

Made in Russia // Gemaakt in Rusland

Auteur: Ksenia Gustova