Laboratorium Problemów Turbinowych (PL

Laboratorium Problemów Turbinowych (PL "Turbomomachines")

Główną działalnością firmy są badania i rozwój w zakresie nauk przyrodniczych i technicznych.

Firma została założona w grudniu 2010 roku. Priorytetami badawczymi spółki są: opracowanie obiecującego pomocniczego bloku energetycznego oraz opracowanie nowej generacji obrotowego wymiennika ciepła, a także udoskonalenie technologii mikrokanałowych wymienników ciepła z turbulizacją przepływu chłodziwa. Obecnie aktywnie rozwijane są wysokowydajne urządzenia grzewcze i chłodnicze z regeneracyjnym/regeneracyjnym cyklem termodynamicznym. Wysoka sprawność wymiany ciepła dla mediów dwufazowych wyróżnia się na tle postępu technologicznego. W wyniku tego projektu uzyskano sprawność termodynamiczną na poziomie co najmniej 40%.

Rozbudowa elektrowni pomocniczej jest w stanie rozwiązać istniejące problemy związane z substytucją importową w urządzeniach lotniczych. Know-how projektu będzie obejmować przekładnię typu suchego, która wyeliminuje układ olejowy i standardową przekładnię wykorzystującą łożyska toczne. Specjaliści firmy dokonali obliczeń, z których wynika, że wprowadzenie nowego typu przekładni pozwoli na zmniejszenie liczby części samolotu o 30%, rezygnacja z oleju zwiększy prędkość obrotową rotora do 30-50 tys. obrotów na minutę, zwiększy wydajność systemu w warunkach klimatycznych.

W 2016 roku zespół PL "Turbomotywy" zakończył trzyletni projekt badawczo-rozwojowy "Opracowanie pilotażowej instalacji łączącej metodę gazowo-dynamiczną i zaworową tworzenia oscylacji struktury fali uderzeniowej", który realizowany jest w ramach finansowania przez Fundację Pomocy małym innowacyjnym przedsiębiorstwom.