First Line Software

First Line Software

Rozwój oprogramowania komputerowego

Firma jest reprezentowana na rynku rozwoju i wsparcia oprogramowania komputerowego od ponad 9 lat, będąc przykładem stabilnej pracy przedsiębiorstwa w sferze małego biznesu. Kierownictwo firmy uczestniczyło w tworzeniu rosyjskiego rynku rozwoju offshore już w latach 90-tych, co pozwoliło firmie wykorzystać doświadczenie w działalności handlowej i technicznej. Założyciel i dyrektor generalny spółki Pozdnyakov A.L.

Firma zajmuje się rozwojem i wsparciem technicznym zainstalowanego oprogramowania komputerowego, cyfrowym handlem detalicznym, handlem, jak również zarządzaniem zasobami produkcyjnymi na podstawie IIOT. Dodatkowe działania obejmują badania rynku, tworzenie i wykorzystywanie baz danych oraz zasobów informacyjnych.

Spółka przeprowadziła na przestrzeni lat 5 zamówień publicznych, co świadczy o rzetelności świadczonych usług, wzięła udział w 42 aukcjach, z których 29 wygrała. Brak jest danych o postępowaniach sądowych i podatkowych. Potwierdzeniem systemu zarządzania jakością są patenty na wszystkie opracowane produkty, które można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej firmy w odpowiednich działach.