KONTUR

KONTUR

SKB KONTUR jest jedną z pierwszych firm produkujących oprogramowanie w Rosji

Po rozpoczęciu rozwoju w 1989 roku, firma pomaga menedżerom i księgowym w łatwiejszej interakcji z rządem i kontrahentami, upraszczaniu procesów wewnętrznych i radzeniu sobie z codziennymi zadaniami. Na początku lat 2000. firma kultywuje pierwsze programy sprawozdawczości podatkowej na nośnikach magnetycznych, a na początku lat zero - na składanie sprawozdań przez Internet. Następnie nastąpił szybki rozwój w regionach i alokacja 3 głównych dróg, które doskonalą się do dnia dzisiejszego: usługi w zakresie interakcji z państwem, przepływu dokumentów między przedsiębiorstwami oraz automatyzacji księgowości w firmie. Aeroflot, Megafon, MTS, Koleje Rosyjskie, Rosneft, RUSAL, Metro, Google itp. są kluczowymi klientami firmy. Funkcjonalny dostęp abonentów do SKB Kontur wspiera infrastrukturę serwerową, która jest odporna na duże obciążenia. Główne działania: opracowanie programu do elektronicznego obiegu dokumentów, księgowości i zarządzania przedsiębiorstwem.

System zarządzania jakością jest zgodny z wymaganiami GOST R.ISO/IEC 12119-2000.