BIOCAD

BIOCAD

ZAO "Biokad" jest największą na świecie firmą zajmującą się opracowywaniem i produkcją leków do leczenia chorób nowotworowych, zakaźnych, wirusowych i autoimmunologicznych.

Firma "Biokad" została założona w 2001 roku i obecnie posiada trzy ośrodki badawcze w obwodzie moskiewskim i Petersburgu. Wykorzystuje innowacyjne biotechnologie w produkcji farmaceutycznej, prowadzi badania kliniczne i przedkliniczne zgodnie z międzynarodowymi standardami GLP/GCP. Cały proces produkcji jest dostosowany do międzynarodowych standardów GMP, a tworzenie leków przechodzi przez cały cykl produkcyjny od poszukiwania molekuły za pomocą symulacji komputerowej do wprowadzenia do masowej produkcji gotowego produktu, który przeszedł szereg złożonych testów. Kadra naukowa składa się z najlepszych specjalistów w dziedzinie chemii, biochemii, inżynierii genetycznej, itp. Główny nacisk firmy kładzie się na tworzenie oryginalnych i reprodukowanych leków do leczenia chorób onkologicznych, zakaźnych i autoimmunologicznych. Biocad produkuje 58 własnych leków, z czego 16 to leki biologiczne.