Łomonosowa Centrum Badań Morza Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego

Łomonosowa Centrum Badań Morza Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego

Centrum Badań Morza Państwowego Uniwersytetu im. Łomonosowa w Moskwie zostało utworzone w celu prowadzenia badań morskich.

MSU MRC został założony w 2014 roku. Celem firmy jest świadczenie usług w zakresie organizowania i prowadzenia badań na morzu i w strefie przybrzeżnej. Jedną z głównych usług są badania i monitoring środowiska, począwszy od badań węglowodorów, ropy naftowej i gazu ziemnego po ocenę wpływu działalności gospodarczej na środowisko. Usługa badań inżynieryjnych daje możliwość oceny warunków technologicznych i środowiskowych dla korzystnej lokalizacji infrastruktury.

Usługi kartograficzne i wspomagające GIS umożliwiają realizację dowolnego projektu GIS, w tym materiałów do raportów i opracowania GIS do publikacji w Internecie. Przedsiębiorstwo prowadzi prace badawczo-rozwojowe. Ponadto, wspólnie z rosyjskimi i zagranicznymi instytucjami edukacyjnymi, odbywają się seminaria, konferencje, praktyki i kursy odświeżające.