GEOREZONANS

GEOREZONANS

Wykonywanie robót mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa górnikom. Odzyskiwanie metanu z pokładów węgla.

Firma Georezonans, założona w 2010 roku, zajmuje się produkcją robót polegających na wczesnym odgazowaniu kopalń, zapewniając tym samym bezpieczeństwo górnikom, wykorzystując własne opracowanie innowacyjnej technologii oddziaływania plazmowo-impulsowego. Spółka korzysta z własnych, opatentowanych urządzeń. Ponadto spółka wydobywa i przetwarza metan z pokładów węgla. Zawartość metanu na poziomie 97% pozwala na jego wykorzystanie bez wcześniejszego przygotowania, np. do produkcji energii elektrycznej czy metanolu, co zwiększa efektywność ekonomiczną technologii.

Projekt spółki "Technologia i metodologia wstępnej gazyfikacji węgla w celu zapewnienia bezpiecznej pracy górników i odzysku metanu na skalę przemysłową" został zbadany, poparty przez państwo i uznany za spełniający wymogi ustawy federalnej Federacji Rosyjskiej z 28.09.2010 r. nr 244-FZ "O Centrum Innowacji w Skolkowie".