SVETLANA-ROST

SVETLANA-ROST

AO "SVETLANA-ROST" zajmuje się badaniami naukowymi i rozwojem w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych i jest pierwszym i jedynym rosyjskim przedsiębiorstwem półprzewodnikowym działającym w pełnym cyklu.

Założona w 2004 roku, AO "Svetlana-Rost" specjalizuje się w elektronice i produkcji instrumentów. Po zakończeniu rozwoju technologii produkcji i zatwierdzeniu w 2006 r. warunków produkcji struktur epitaksjalnych typu MESFET dla GaAs, firma uzyskała licencję od Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) na produkcję utworów z wykorzystaniem informacji związanych z tajemnicą państwową.

W latach 2009-2010 opracowano i zatwierdzono specyfikacje dotyczące produkcji struktur epitaksjalnych typu pHEMT GaAs oraz struktur epitaksjalnych typu DHFET AlGaN.

Firma świadczy usługi w zakresie trzebieży płytek, tworzenia kontaktów omowych dla struktur epitaksjalnych, rozdzielania podłoży szafirowych na kryształy, procesu metalizacji, obróbki cieplnej płytek półprzewodnikowych, fotolitografii, plazmowego chemicznego wytrawiania folii.

Odlewnia opracowuje i produkuje płytki z indywidualnymi zamówieniami elementów na analogowe płytki ECB, do fotodetektorów i mikrofalówek kontrolnych.