T8

T8

Firma dostarcza przemysłowi telekomunikacyjnemu urządzenia Volga DWDM do optycznych sieci komunikacyjnych, a także rozproszony czujnik akustyczny Dunaju do ochrony obwodowej na całej długości obiektu.

Firma T8 została założona w 2008 roku, wchodząc w skład Grupy Kapitałowej T8, która łączy trzy oddziały i posiada biura w Moskwie i Sankt Petersburgu, zapewniając produkcję zaawansowanych technologicznie produktów.

Dużym osiągnięciem spółki jest wielousługowa platforma "Wołga" dla sieci dużych prędkości. Podwozie platformy jest wbudowane w znormalizowane szafy telekomunikacyjne. Platforma jest przeznaczona do pracy z szybkimi transponderami i jest niezbędna dla firm telekomunikacyjnych, centrów danych, producentów ropy naftowej i gazu. Sprzęt ten przeszedł badania państwowe i jest rekomendowany do zamówień w ramach 94-FZ i 223-FZ.

Wymagany jest system zarządzania siecią Fractal produkowany przez T8 LLC. Pozwala on klientowi na pracę z całą gamą urządzeń T8 i zarządzanie konfiguracją sieci, monitorowanie i rozwiązywanie problemów, zarządzanie jakością ustawień i bezpieczeństwem. W celu pilnej analizy działania systemu i usunięcia awarii regulacyjnej przed jej zarejestrowaniem, zapewniona jest elastyczna regulacja filtrów. Możliwe jest uzyskanie pojedynczego rejestru zdarzeń z całej sieci.