InEnergy

InEnergy

Rozwój i produkcja zaawansowanych technologii i produktów elektrochemicznych w dziedzinie ogniw paliwowych i systemów zasilania elektrycznego

"InEnergy jest liderem w dziedzinie technologii elektrochemicznych i wdrażania efektywnych systemów zasilania, w tym zasilania opartego na wysokotemperaturowych ogniwach paliwowych, paliwie węglowodorowym i rozwoju energii wodorowej. Dzięki swoim osiągnięciom InEnergy ułatwia przejście gospodarki do nowej generacji energii, tworząc zamknięty cykl od nauki podstawowej do rynku globalnego. Wśród nich jest tworzenie, produkcja i dostawa ogniw paliwowych, komponentów i materiałów do chemicznych źródeł energii, złożonych systemów zasilania dla różnych celów i mocy, szkoleń i sprzętu laboratoryjnego. Bezpośrednia konwersja energii chemicznej paliwa na energię elektryczną w połączeniu z magazynowaniem elektrochemicznym doprowadzi w najbliższych latach do fundamentalnych zmian w sektorze energetycznym, uważa InEnergy.

Energia wodorowa jest najbardziej obiecującą częścią "zielonej" energii: rezerwy wodoru są prawie niewyczerpywalne, a cały nadmiar energii można przeznaczyć na produkcję paliwa. Instalacja wodorowa jest 2,8 raza bardziej wydajna energetycznie niż spalanie nafty, a para wodna jest uwalniana do atmosfery zamiast gazów spalinowych. Źródła paliw wodorowych są idealne dla rolnictwa, sanatoriów i wszystkich rodzajów transportu: od statków i pojazdów terenowych do samochodów osobowych i sprzętu gospodarstwa domowego, w tym gadżetów. "InEnergia działa jako katalizator dla nowych źródeł energii, tworząc zapotrzebowanie na innowacje i współpracę w zakresie importu w Rosji, WNP i Unii Celnej.

Na Max-2019 Air Show zostanie zaprezentowana pierwsza próbka samolotu elektrycznego na wodorowym źródle energii stworzonym przez InEnergy.