MAGMA

MAGMA

ZAO IF MAGMA - rosyjska firma, której główną działalnością jest tworzenie fundamentalnie nowych rozwiązań technologicznych dla problemów energetycznych i środowiskowych w naszym kraju

JEŚLI "MAGMA" prowadzi swoją działalność wykorzystując wyniki wieloletnich prac rozwojowych i eksperymentalno-przemysłowych, jednocześnie poszerzając granice prowadzonych badań.

Pracownicy firmy są dumni z ugruntowanych tradycji i mają znaczący wkład w badania w zakresie techniki niszczenia gleb i skał, które są w różnym stanie fizjologicznym metodami kombinowanymi, mechanicznymi i innymi.

W.I. Minaev jest profesorem, posiada tytuł Honorowego Wynalazcy Rosji, a także doktor nauk technicznych. Dokładnie pod jego nadzorem bazy naukowe produkcji najnowszych technologii rurociągowych i specjalne maszyny promujące ich realizację, które zostały z powodzeniem wykorzystane w kształtowaniu nowego kierunku nauki, ucieleśniły się w rzeczywistości, a następnie znalazły wcielenie w granicach pracy firmowej "Magmy". Właśnie dana firma w pierwszej w Rosji opracowała i wdrożyła do eksploatacji postępowy sposób wznoszenia przejść rurociągów pod rzekami za pomocą prawidłowo ukierunkowanych wierceń. Przy pomocy tego sprzętu zaprojektowano i wykonano 4 eksperymentalne i liczne przejścia pod rzekami Setun, Moskwa, Nara.