Metaclay

Metaclay

"Metaclay" jest pierwszą krajową firmą, która opracowuje i produkuje nanokompozyty polimerowe i nanokrzemiany z ich późniejszym zastosowaniem.

Metaclay jest spółką projektową JSC RUSNANO. Należy zauważyć, że jej produkty są wykorzystywane w najważniejszych gałęziach przemysłu, takich jak budowa maszyn, produkcja ropy naftowej i gazu, opakowania spożywcze, transport kolejowy, itp. Produkty firmy są wykorzystywane do produkcji nanokompozytów polimerowych i nanokrzemianów.

Należy zauważyć, że technologia firmy opiera się na rozwoju najlepszych rosyjskich naukowców i organizacji naukowych: Łomonosowa, Moskiewski Uniwersytet Państwowy, Instytut Syntezy Petrochemicznej Rosyjskiej Akademii Nauk, Instytut Wysokich Składników Molekularnych Rosyjskiej Akademii Nauk, Rosyjski Uniwersytet Chemii i Technologii Mendelejewa, FSUE "Karpowski Instytut Fizyki i Chemii".

Procesy technologiczne, które są podstawą pracy przedsiębiorstwa z ekologicznego punktu widzenia, są absolutnie bezpieczne: są wysoce efektywne, mało odpadowe, ponieważ odpady początkowe są przetwarzane i ponownie wykorzystywane w przedsiębiorstwie, a także ekonomiczne. Przedsiębiorstwo posiada nowoczesne urządzenia oczyszczające powietrze z gazów i pyłów, co pozwala na powrót do pierwotnej postaci wartościowych półproduktów, a także zmniejsza negatywny wpływ na środowisko.