LumInnoTech

LumInnoTech

Luminnotech - firma, której działalność jest ukierunkowana na rozwój zaawansowanych technologicznie materiałów dla optoelektroniki.

Firma Luminnotech powstała w 2012 roku na bazie Instytutu Syntetycznych Materiałów Polimerowych Rosyjskiej Akademii Nauk oraz NP "Centrum Transferu Technologii Rosyjskiej Akademii Nauk i RUSNANO". Luminescencyjne technologie innowacyjne stanowiły przykład udanej komercjalizacji osiągnięć naukowych krajowych naukowców w dziedzinie fizyki wysokich energii i optoelektroniki organicznej, członkostwo w Fundacji Skolkovo i wykorzystanie jej wsparcia grantowego.

Rozwój firmy - wysokowydajne krzemowe organiczne nanostrukturalne fosfory są wykorzystywane w fotonice, w spektralno-transferyjnych płytkach optycznych, ogniwach słonecznych, diodach emitujących światło i fotodetektorach. Sprzężone polimery mogą być stosowane w różnych urządzeniach elektroniki organicznej, która ostatnio szybko rozwija się jako kierunek nowoczesnej nauki i technologii.

Firma jest liderem na rynkach zagranicznych i krajowych w organicznej elektronice jednowarstwowej i fotonikach organicznych opartych na fosforach organicznych krzemu.