MADE IN RUSSIA

Wszystkie regiony
POL

Photocor

Założona w 1997 roku firma Photocor zajmuje się produkcją i sprzedażą urządzeń do analizy nanocząstek w cieczach przy użyciu dynamicznych i statycznych technik rozpraszania światła.
Pobierz prezentację
https://www.photocor.ru

Założona w 1997 roku firma Photocor zajmuje się produkcją i sprzedażą urządzeń do analizy nanocząstek w cieczach przy użyciu dynamicznych i statycznych technik rozpraszania światła.

Przyrządy takie pozwalają na określenie wielkości cząstek, ich stężenia, potencjału zeta i masy cząsteczkowej w zakresie wielkości nanometrów i submikronów. Parametry te są istotne zarówno dla badań podstawowych i stosowanych w różnych dziedzinach nauki, jak i dla kontroli i zarządzania procesami technologicznymi we współczesnym przemyśle.

Obszary działalności

W trakcie swojej działalności firma Photocor stworzyła szereg unikalnych nanoanalizatorów i technik nie tylko do pomiaru wielkości nanocząstek w normalnych warunkach, ale również w mało przejrzystym środowisku rozproszonym, co pozwala np. na badanie właściwości koloidalnych układów kondensatu ropy naftowej i gazu.
Opracowywanie niestandardowych rozwiązań. Pracownicy firmy są zaangażowani w rozwój różnych zadań. Przy realizacji zamówienia na ten czy inny produkt, brane są pod uwagę indywidualne wymagania klienta, jak również specyficzne wyposażenie.
Działalność naukowa. Photocor z powodzeniem współpracuje z różnymi przedsiębiorstwami i organizacjami naukowymi. Ponadto firma bierze udział w obiecujących projektach badawczych w takich dziedzinach jak: poprawa dokładności pomiaru nanocząstek, badanie próbek o ultra niskich stężeniach nanocząstek, badania przejść fazowych metodami rozpraszania światła, badania układów kondensatu ropy naftowej i gazu, rozwój nowych optycznych metod diagnostyki medycznej.Kolejną usługą firmy jest wsparcie techniczne i obsługa klienta. Polega ona na instalacji i uruchomieniu produktów w laboratoriach klientów, a także szkoleniu personelu w zakresie obsługi urządzeń. Jest ono prowadzone osobiście lub korespondencyjnie, w zależności od możliwości klienta. Jednocześnie pracownicy firmy Photocor wykonują serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczonych urządzeń.

Głównym produktem firmy Photocor jest następujący sprzęt:

- Wielokątny spektrometr rozpraszania światła Photocor Complex;- Analizator wielkości cząstek i potencjału zeta Photocor Compact-Z;- Analizator wielkości cząstek Photocor Compact;- Miniaturowy analizator wielkości cząstek Photocor Mini.
Patenty i wyróżnienia
Oryginalność rozwiązań technicznych i prawa autorskie do produkowanych przez firmę urządzeń są chronione szeregiem patentów. Cała linia produktów Photocor posiada oficjalny certyfikat przyrządów pomiarowych ROSSTANDART, a w 2009 roku jeden z najnowszych osiągnięć tego okresu - miniaturowy analizator nanocząsteczek - otrzymał tytuł Najlepszego Przyrządu Nowej Generacji przyznawany przez Rosyjską Akademię Nauk.
Projekty
W ostatnich latach na szczeblu federalnym wspierano i finansowano kilka projektów naukowych i technicznych firmy. Na przykład, w 2020 roku, zespół Photocor'a zakończył działania badawczo-rozwojowe o wartości 18 milionów rubli.

Dorobek firmy obejmuje również zakończone sukcesem prace nad tematyką:

- Opracowanie metody i urządzenia do ekspresowej diagnostyki składu dyspersji ropy naftowej w celu zapobiegania przypadkowemu tworzeniu się asfaltowo-żywicznych parafin w podwodnych rurociągach podczas wydobycia węglowodorów z szelfu arktycznego.- Opracowanie metod i technologii do ekspresowej diagnostyki parametrów geometrycznych i elektrokinetycznych niesferycznych obiektów nanoskalowych w ciekłych dyspersjach w oparciu o wielokątowe statyczne, dynamiczne i elektroforetyczne rozpraszanie światła.

Klienci firmy

Od momentu powstania firmy Photocor ściśle współpracuje z uniwersytetami i różnymi laboratoriami nie tylko w Rosji, ale również za granicą.

Wyposażenie firmy jest dostarczane do instytucji badawczych i edukacyjnych w

8różne kraje
USA (University of Maryland, Johns Hopkins University, National Institute of Standards and Technology, itd. ), Kanada (University of Manitoba), Japonia (HORIBA), Indie (University of Delhi), Francja (Université Sorbonne Paris Nord), Belgia (University of Liège), Dania (University of Aalborg), Włochy (University of Neapol), Norwegia (University of Bergen).

Oryginalność rozwiązań technicznych i prawa autorskie do produkowanych przez firmę urządzeń są chronione szeregiem patentów

W 2009 r. miniaturowy analizator nanocząsteczek został uznany przez Rosyjską Akademię Nauk za najlepszy instrument nowej generacji.

Rozwój naukowy firmy jest finansowany przez Fundację Promocji Innowacji

Firma współpracuje również z rosyjskimi instytutami badawczymi Rosyjskiej Akademii Nauk oraz wiodącymi uniwersytetami w kraju: Moskiewskim Uniwersytetem Państwowym, Sankt-Petersburskim Uniwersytetem Państwowym, Moskiewskim Instytutem Fizyki i Technologii, Narodowym Badawczym Uniwersytetem Nuklearnym Moskiewski Instytut Fizyki Inżynieryjnej, Narodowym Uniwersytetem Ropy i Gazu Gubkina.

Kontakty

Photocor
Rosja, Moskwa, 5, 2-y ulitsa Entuzjastów, Budynek 40
+7 495 109-25-70
Skontaktuj się z przedstawicielami
Chcesz zadać pytanie przedstawicielowi marki? Wyślij wiadomość
Naciskając przycisk "Wyślij wiadomość", wyrażasz zgodę napolityka prywatności