Podziel się
Aktualizuj subskrypcję
Dziękuję za zapisanie się!
Zapisz się do Wykonane w Rosji today i zdobądź najciekawsze wiadomości o rosyjskim biznesie, eksporcie i kulturze dzisiaj!
Media społecznościowe i abonament RSS

2019-12-05 10:01

Siemens i Energomera razem stworzą komfortowe środowisko miejskie

JSC "Zakłady Elektrotechniczne "Energomera" i Siemens podpisały umowę o współpracy. Ma ona na celu stworzenie komfortowego środowiska miejskiego i zapewnienie obywatelom wysokiego standardu życia. Dokument został podpisany przez Wiktorię Kursikową, dyrektor generalną Energomery, oraz Dmitrija Podgorbunskiego, dyrektora działu infrastruktury intelektualnej Siemensa.

Umowa przewiduje współpracę pomiędzy firmami w zakresie stosowania nowoczesnych, zaawansowanych rozwiązań i urządzeń. Partnerstwo takie pozwoli rozwijać i wzmacniać zasady zrównoważonego rozwoju przemysłu, systemu energetycznego, transportu i innych sfer działalności, a tym samym budować komfortowe środowisko życia dla obywateli. W szczególności, przedsiębiorstwa stworzą warunki niezbędne do wdrożenia innowacyjnych technologii energooszczędnych w kompleksie energetycznym Rosji, rozwoju systemu dystrybucji energii elektrycznej, stworzenia i rozwoju systemu zarządzania budynkami i obiektami opartego na sieciach inteligentnych. Porozumienie przewiduje również wspólne prace nad projektami w zakresie cyfryzacji infrastruktury cywilnej, a także realizację wspólnych programów edukacyjnych w oparciu o wydziały elektroenergetyczne uczelni wyższych.

Porozumienie otworzy nowe możliwości lokalizacji rozwiązań Siemensa w Rosji w oparciu o zakłady produkcyjne Energomer, a także pozwoli na przyciągnięcie najbardziej zaawansowanych innowacyjnych technologii do rosyjskiej energetyki w celu zwiększenia jej efektywności.

"Podpisana umowa jest początkiem naszej współpracy z JSC "Zakłady Elektrotechniczne "Energomera", w trakcie której wspólnie będziemy dążyć do stworzenia jak najwygodniejszego środowiska dla obywateli. Nasze doświadczenie i zaawansowane rozwiązania w synergii z zakładami energetycznymi Energomery pozwolą nam efektywnie pracować nad aktualnymi zagadnieniami branży - w tym śledzić kurs kraju na cyfryzację energii" - powiedział Dmitrij Podgorbunsky.

Podziel się
Komentarze są zakazane po upływie 5 dni od publikacji ze względu na politykę redakcyjną

Источники информации

Inne historie