Podziel się
Aktualizuj subskrypcję
Dziękuję za zapisanie się!
Zapisz się do Wykonane w Rosji today i zdobądź najciekawsze wiadomości o rosyjskim biznesie, eksporcie i kulturze dzisiaj!
Media społecznościowe i abonament RSS

2020-05-15 03:54

Rosja stała się liderem w eksporcie lnu oleistego

W 2019 roku Rosja wyeksportowała 549 tys. ton lnu naftowego, czyli o 38% więcej niż w 2018 roku. W ujęciu wartościowym wolumen ten wzrósł o 49% do 220 mln USD. Od 1 stycznia do 3 maja 2020 roku eksport wyniósł 117 tys. ton o wartości 51 mln USD.

W ubiegłym roku len naftowy z Rosji był dostarczany do 46 krajów. Największym odbiorcą była Belgia, do której wysłano 205 tys. ton o wartości 81 mln USD. - o 26% więcej niż w 2018 roku. Praktycznie taki sam wolumen dostarczono do Chin - 197 tys. ton o wartości 81 mln dolarów, podczas gdy rok wysyłki do tego kraju wzrósł 2,9-krotnie w ekwiwalencie pieniężnym. Pięciu największych nabywców to także Mongolia (11 mln dolarów, 4,2 razy więcej), Polska (9 mln dolarów, -2,8%) i Włochy (8,5 mln dolarów, 2,1 razy więcej).

Nasiona lnu kudryaszowego (lnu oleistego) zawierają do 48% oleju. Produkty wytwarzane z rolnictwa znajdują zastosowanie w przemyśle spożywczym i paszowym, a także w postaci surowców technicznych dla przemysłu farb, mydła, elektrycznego i skórzanego. Według Rosstatu, w ciągu ostatnich 10 lat wydajność brutto kudryszu lnianego w Rosji wzrosła 7,5 razy i w 2019 r. osiągnęła 651 tys. ton wagi po przetworzeniu. Syberyjski Okręg Federalny (34% zbiorów brutto), Ural i region Wołga (po 19%) są liderami w krajowym zbiorze lnu oleistego.

Rosja znajduje się w pierwszej trójce największych światowych producentów po Kazachstanie i Kanadzie. W okresie od 2009 do 2018 roku światowa produkcja lnu oleistego wzrosła 1,5-krotnie do 3,5 mln ton. Według statystyk FAO, w 2018 r. Rosja stanowiła 16% światowej produkcji (Kazachstan - 26%, Kanada - 19%).

Te same kraje były w ostatnich latach największymi eksporterami lnu. W 2019 r. światowy eksport lnu wyniósł 1,9 mln ton za łączną kwotę 895 mln USD. W tym samym czasie w ubiegłym roku Rosja po raz pierwszy zajęła pierwsze miejsce pod względem kosztów dostaw zewnętrznych, wyprzedzając Kanadę. Wiodącymi światowymi importerami lnu oleistego są Belgia, Chiny i Niemcy.

W zeszłym roku światowy eksport oleju lnianego szacowany był na 235 mln dolarów, a największymi dostawcami na rynek światowy są Belgia, Kazachstan i Rosja.

Według prognozy FAO, do 2024 r. możemy spodziewać się wzrostu popytu na siemię lniane na rynku światowym o 21% lub 400 tys. ton do poziomu 2019 r., a na olej lniany o 260 tys. ton lub ponad dwukrotnie.

Dla Rosji len surowy jest głównie towarem eksportowym. Rozwój eksportu pozostaje głównym czynnikiem napędzającym produkcję krajową i zwiększającym jej atrakcyjność inwestycyjną. Jednocześnie kultura nadal boryka się z problemem braku wiarygodnych rynków z powodu niepopularności niszowych olejów wśród ludności rosyjskiej i niestabilności popytu eksportowego.

Len naftowy ma ograniczony segment na rynku światowym, gdzie Rosja musi konkurować z Kanadą i Kazachstanem - mówi Dmitrij Ryłko, dyrektor generalny Instytutu Uwarunkowań Rynku Rolnego. Na tle malejącej produkcji w Kanadzie popyt na len naftowy na świecie jest ostatnio wysoki i generalnie ma tendencję wzrostową. Dlatego też kultura ta z pewnością ma potencjał. Jednak w przyszłości sytuacja będzie w dużej mierze zależała od wielkości produkcji w krajach konkurencyjnych: dlatego w tym roku spodziewamy się rekordowych obszarów upraw w Kazachstanie. Przy znaczącym wzroście produkcji rynek może być przesycony, a cena może spaść.

Jednocześnie potencjał kierunku eksportu związany jest ze wzrostem krajowego przetwórstwa lnu oleistego, a co za tym idzie, ze wzrostem wartości dodanej wysyłanych produktów. Do 2018 roku nie było praktycznie żadnej sprzedaży zagranicznej oleju lnianego z Rosji, która wynosiła mniej niż 1 mln USD. W 2018 roku istniała tendencja wzrostowa: na koniec roku eksport wyniósł 7,9 tys. ton o wartości 6,3 mln USD, w 2019 roku wolumen ten wzrósł 3,8-krotnie.

Według danych Związku Ropy i Tłuszczu Rosji, prognozowany eksport oleju lnianego w 2020 roku wyniesie około 40 tys. ton. Olej lniany jest rodzajem wąskiej niszy olejowej, jest on wykorzystywany w ograniczonych ilościach do celów leczniczych i profilaktycznych. Współczesna kultura konsumpcji oleju lnianego w Rosji nie jest jeszcze w pełni rozwinięta, powiedział Michaił Malcew, Dyrektor Wykonawczy Unii Ropy i Tłuszczu. Jednocześnie dodał, że w związku z rozwojem infekcji koronaawirusowej uruchomienie zakładów przetwórstwa lnu oleistego może zostać odroczone.

Według Federalnego Centrum Agroeksportu, na liście potencjalnych krajów konsumenckich rosyjskiego oleju oleistego i lnianego znajdują się przede wszystkim kraje europejskie (Polska, Dania, Grecja, Wielka Brytania, Czechy, Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina), a także Japonia.

Produkowany w Rosji // Produkowany w Rosji

Autor: Anatolij Petrow

Wnioski o zakup prosimy przesyłać na adres pr@madeinrussia.ru lub dzwonić pod numer +7 (495) 640-44-40.

Podziel się
Komentarze są zakazane po upływie 5 dni od publikacji ze względu na politykę redakcyjną