2020-06-03 09:03

REC pomoże KAMAZowi w rozwoju eksportu

Rosyjskie centrum eksportu (REC) zapewnia 1,85 mld RUR wsparcia dla rosyjskiego producenta samochodów ciężarowych KAMAZ w celu zabezpieczenia kontraktów eksportowych poprzez Eximbank of Russia, spółkę zależną REC należącą do państwa.

Wsparcie finansowe pomoże KAMAZowi w wypełnieniu już istniejących zobowiązań wynikających z kontraktów eksportowych i zwiększeniu potencjalnych zysków.

KAMAZ intensywnie korzysta z ubezpieczeń płatności, finansowania przedeksportowego oraz różnego rodzaju gwarancji bankowych. Według Nikity Gusakova, starszego wiceprezesa REC, finansowanie przedeksportowe stało się jeszcze bardziej pożądane i bardziej opłacalne niż regularne pożyczki.

REC pomaga firmie KAMAZ od ponad 9 lat, udzielając stałego wsparcia finansowego i niefinansowego.

W celach referencyjnych. Stanowiące własność państwa Rosyjskie Centrum Eksportowe zapewnia różnego rodzaju wsparcie finansowe i niefinansowe dla rosyjskich przedsiębiorstw eksportowych oraz międzynarodowych nabywców rosyjskich produktów i usług.

Produkowane w Rosji // Produkowane w Rosji

Autor: Daniel Zagidullin