Program wsparcia dla eksporterów IT i animacji uruchomiony w Rosji
2020-07-20 05:10

Program wsparcia dla eksporterów IT i animacji uruchomiony w Rosji

W Rosji rozpoczął się program wspierania eksporterów technologii informatycznych i animacji. Odpowiedni dekret został podpisany przez premiera kraju Michaiła Mishustina.

Chodzi o przyznawanie dotacji na wspieranie projektów mających na celu poprawę konkurencyjności, które dotyczą promocji, certyfikacji i dostosowania krajowych produktów do wymogów rynków zagranicznych, w tym tych, które zawierają wyniki działalności intelektualnej.

Nowe działania ukierunkowane są na sferę informatyczną oraz produkcję filmów i animacji. Obecnie krajowy przemysł filmowy i software'owy ma możliwość zwiększenia własnych możliwości wejścia na rynki zagraniczne.

Teraz, w ramach programu, firmy działające w tych sektorach będą mogły uzyskać dotację w wysokości 300 milionów rubli, aby zrekompensować do 50% kosztów promocji swoich produktów poza granicami kraju i do 80% kosztów adaptacji językowej. Jednocześnie producent eksportujący będzie zobowiązany do 3-krotnego zwiększenia wolumenu dostaw za granicę dla firm kinowych i 5-krotnego dla specjalistów IT.

Dzięki tym działaniom zwiększy się liczba kontraktów z partnerami zagranicznymi i wzrośnie atrakcyjność towarów krajowych poza Rosją.

Warto zauważyć, że w trakcie opracowywania programu adaptacyjnego Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego wraz z Rosyjskim Centrum Eksportowym współpracowało z ekspertami zagranicznymi w celu wypracowania najbardziej optymalnych i popularnych środków wsparcia ze strony państwa.

Made in Russia // Made in Russia

Autor: Ksenia Gustova