Sieć regionalnych biur kongresowych, które mają zostać utworzone w Rosji
2020-08-25 04:33

Sieć regionalnych biur kongresowych, które mają zostać utworzone w Rosji

Planowane jest stworzenie sieci regionalnych biur kongresowych w Rosji, które staną się platformą skutecznej promocji podmiotów krajowych na rynkach międzynarodowych i krajowych. Przyczyni się to również do rozwoju gospodarczego poprzez przyciąganie imprez biznesowych, poprawę turystyki biznesowej i poprawę jakości usług świadczonych przez lokalne firmy - informuje strona internetowa Agencji Inicjatyw Strategicznych.

Projekt ten jest realizowany pod patronatem Biura Kongresu Narodowego.

Zwraca się uwagę, że Regionalne Biuro Kongresowe jest organizacją marketingową non-profit. Do jej zadań należy promocja regionu na rynkach imprez w Rosji i za granicą, przyciąganie imprez i kontrola ich jakości, a także konsolidacja i koordynacja graczy rynkowych.

Utworzenie biura na poziomie miasta lub regionu będzie zależało od strategii i poziomu rozwoju samego podmiotu.

Nie jest wykluczone, że zostanie utworzone biuro kongresowe, które będzie koordynować promocję kilku regionów jednocześnie.

Tworzenie sieci takich biur odbywać się będzie w kilku etapach, z których pierwszy organizowany będzie przez biuro kongresowe w dziedzinach, w których istnieje wysoki poziom potencjału eventowego.

Produkowane w Rosji // Produkowane w Rosji

Autor: Ksenia Gustova