Produkcja maszyn budowlanych w Rosji wzrosła 2,4-krotnie w ciągu 4 lat
2020-11-22 04:15

Produkcja maszyn budowlanych w Rosji wzrosła 2,4-krotnie w ciągu 4 lat

Produkcja maszyn budowlanych w Rosji wzrosła 2,4 razy w ciągu 4 lat. Wpłynęło na to kilka federalnych programów celowych i projektów modernizacji sieci drogowej w kraju. Jednak zgodnie z wynikami roku spodziewany jest spadek sprzedaży, na co wpłynęła pandemia.

Jak wynika z analizy rynku techniki budowlanej w Rosji z BusinesStat, spędzony w tym roku, od 2015 do 2019 roku sprzedaż wzrosła 2,4-krotnie z 11,4 do 26,8 tys. sztuk.

W czasie kryzysu w latach 2014-2015 firmy budowlane starały się oszczędzać kosztem korzystania z używanej techniki i jej serwisu na kursie. Przyczyniło się to do rozwoju rynku części zamiennych i komponentów do maszyn specjalnych.

Do 2016 roku zużyte maszyny budowlane w dobrym stanie technicznym stały się rzadkością na rynku, zmniejszyła się również dostępność maszyn używanych z importu. Nadal jednak istniał wniosek o odnowienie parku maszynowego, a budownictwo pozostało znaczące pomimo zmniejszonego obciążenia pracą.

Od 2016 r. sprzedaż maszyn zaczęła rosnąć. Eksperci przypisują to początkowi ożywienia gospodarczego i sprzedaży odroczonego popytu. Na ożywienie rynkowe wpłynęło również wsparcie państwa dla przemysłu.

Do przygotowania obiektów do mistrzostw świata w piłce nożnej konieczne były znaczne inwestycje w budownictwie. Ponadto, w maju 2017 roku rozpoczęto realizację programu preferencyjnego leasingu maszyn budowlanych, komunalnych i przyczep. Stało się to impulsem do znacznego wzrostu dynamiki sprzedaży sprzętu budowlanego w ostatnich latach. Ale mimo to rynek nie powrócił do przedkryzysowych danych dotyczących sprzedaży.

W pierwszym kwartale tego roku nastąpił aktywny wzrost sprzedaży sprzętu budowlanego. Jednak z powodu pandemii tendencja ta uległa znacznej zmianie, ponieważ wielu producentów tego typu sprzętu zostało zawieszonych. W wyniku tego spadła produkcja i wysyłki sprzętu budowlanego na rynek.

Jednocześnie, w związku z zawieszeniem prac budowlanych i remontowych, popyt na sprzęt budowlany znacznie się zmniejszył.

Według ekspertów, do końca roku spodziewany jest spadek sprzedaży sprzętu budowlanego na poziomie 7,6%.

Made in Russia

Autor: Ksenia Gustova