VEB Ventures zainwestował pół miliarda rubli w cyfryzację transportu towarowego.
2021-01-01 03:05

VEB Ventures zainwestował pół miliarda rubli w cyfryzację transportu towarowego.

Fundusz inwestycyjny VEB Ventures (powiązany z VEB.RF) zainwestował 500 milionów rubli w cyfrową platformę B2B do organizacji transportu towarów Deliver.

Pieniądze te zostaną przeznaczone na skalowanie produktu informatycznego, rozszerzenie jego obecności geograficznej oraz uruchomienie nowych usług dla klientów i przewoźników.

Deliver pozwala dużym spedytorom na znaczne zmniejszenie wydatków na dostawę ładunków. Pomaga w tym dostęp do dużej liczby maszyn prywatnych przewoźników. Obecnie z Deliver związanych jest ponad 59 tysięcy firm.

W związku z rozwojem firm, prawie w pełni zautomatyzowany proces dostarczania ładunków z pełnym ładunkiem (FTL-transport). Dla klientów firma jest cyfrowym spedytorem, który jest w pełni odpowiedzialny za transport produktów, usług i zrównoważonych kosztów.

Dzięki zastosowaniu zastrzeżonych technologii AI, platforma może automatycznie punktować kierowców, kontrolować podatki, zwiększać liczbę dostępnych pojazdów w okresach szczytowych oraz przewidywać potencjalne opóźnienia i zmiany kierunku jazdy. Ponadto zapewnia ona długoterminowe ustalanie stawek.

Obecnie krajowy rynek transportu FTL jest rozdrobniony. W związku z tym 10 największych przewoźników zajmuje 2% rynku. W ubiegłym roku, według szacunków VEB Ventures, wolumen tego segmentu przekroczył 900 mld rubli. Średnia roczna stopa wzrostu rynku ma osiągnąć 7% do 2023 roku. Dynamika będzie wynikać z kodyfikacji prawa i rozwoju sfery e-commerce. Wolumen tego ostatniego w ubiegłym roku w kraju wyniósł 1,72 bln rubli, a na koniec ustępującego roku wzrośnie o 44%.

Made in Russia // Made in Russia

Autor: Ksenia Gustova