EFR udzieli kredytów w wysokości do 2 mld rubli na projekty w przemyśle wytwórczym
2021-01-02 02:21

EFR udzieli kredytów w wysokości do 2 mld rubli na projekty w przemyśle wytwórczym

Rada Nadzorcza Funduszu Rozwoju Przemysłu (IDF) włączyła do programu w zakresie projektów priorytetowych całą działalność gospodarczą w przemyśle wytwórczym z wyjątkiem producentów wyrobów tytoniowych, koksu, produktów ropopochodnych, paliwa jądrowego, przetwórstwa spożywczego i drukarni.

Pozwoli to dużej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych uzyskać preferencyjne pożyczki w wysokości od pół miliarda rubli do 2 miliardów rubli na okres do 7 lat w wysokości 1% lub 3% rocznie.

Denis Manturov, szef Ministerstwa Przemysłu i Handlu powiedział, że głównym wymogiem w odniesieniu do produktów jest to, że muszą one być włączone do branżowych planów zastąpienia przywozu.

Wcześniej, pożyczki w ramach tego programu otrzymały tylko te firmy, które produkują produkty do produkcji skroplonego gazu ziemnego i projektów morskich, jak również producentów turbin o wysokiej wydajności i urządzeń wiertniczych.

W lipcu ubiegłego roku, z powodu pandemii, program został rozszerzony na producentów włóknin, rękawic gumowych i sprzętu do produkcji środków ochrony osobistej.

Made in Russia // Made in Russia

Autor: Ksenia Gustova