Liczba mieszkańców Rosatomu dotkniętych TSEZ wzrosła ponad dwukrotnie w 2020 r.
2021-01-03 11:25

Liczba mieszkańców Rosatomu dotkniętych TSEZ wzrosła ponad dwukrotnie w 2020 r.

Liczba firm, które stały się mieszkańcami Obszarów Zaawansowanego Rozwoju (ADZ) "zamkniętych" miast atomowych wzrosła z 20 do 43 w 2020 roku. Wielkość inwestycji nowych mieszkańców przekroczy 4 mld rubli, powstanie ponad 1 tys. miejsc pracy.

Dyrektor generalny Atom-TOR Nikolay Pegin przypisał taki wzrost liczby inwestorów organizacji systematycznego podejścia do przyciągania nowych firm. Takie podejście przewiduje przede wszystkim stworzenie korzystnego klimatu inwestycyjnego w zamkniętych jednostkach terytorialnych (CATO).

Zauważył, że głównym zadaniem stojącym przed firmą jest nie tylko sprowadzenie do SSE maksymalnej liczby nowych projektów, ale także wyeliminowanie elementu przypadku i wypracowanie przejrzystego schematu.

Liderami w zakresie przyciągania inwestycji były SSE "Nowouralsk" i "Siewiersk".

Spółka Tefra podpisała umowę z firmą Atom-TOR na prowadzenie działalności w SSE "Siewiersk" w zakresie przetwarzania popiołu z elektrowni węglowych. Kolejna spółka, Ecoalliance, zmodernizuje linię do produkcji katalitycznych katalizatorów spalin dla samochodów osobowych.

Made in Russia // Made in Russia

Autor: Ksenia Gustova