Prezydent Kazachstanu poinstruował, aby przyspieszyć tworzenie krajowego systemu dystrybucji towarów
2021-01-06 05:08

Prezydent Kazachstanu poinstruował, aby przyspieszyć tworzenie krajowego systemu dystrybucji towarów

Prezydent Kazachstanu Kassym-Jomart Tokayev poinstruował szefa Ministerstwa Handlu i Integracji kraju, aby zwiększył geografię rynków zbytu dla towarów krajowych, poprawiając jednocześnie ich konkurencyjność.

Wskazał również na potrzebę przyspieszenia procesu tworzenia krajowego systemu dystrybucji towarów oraz zapewnienia warunków do nasycenia rynku produktami krajowymi.

Wcześniej informowano, że system dystrybucji towarów powinien obejmować kompleks centrów dystrybucji hurtowej (WDC) oraz jeden "inteligentny" system zarządzania ulepszonymi łańcuchami dostaw.

Służby prasowe Prezydenta stwierdziły, że system powinien stać się podstawą euroazjatyckiej sieci dystrybucji, na którą składałaby się sieć centrów dystrybucyjnych w Rosji, Uzbekistanie, Kirgistanie i Tadżykistanie.

Minister poinformował szefa państwa o rozwoju systemu handlowego w ubiegłym roku. Mówił na przykład o działaniach podjętych w celu rozszerzenia handlu zagranicznego i krajowego. Według niego, mimo negatywnych tendencji, kraj zdołał utrzymać pozytywną dynamikę wzrostu udziału eksportu towarów nie pochodzących z surowców.

Ponieważ Kazachstan przewodniczy Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EEU) w 2021 roku, Tokajew nakazał krajowi działać na rzecz większej integracji euroazjatyckiej, eliminować bariery handlowe i zapewnić swobodny przepływ produktów.

Kolejnym zadaniem prezydenta Kazachstanu jest wzmocnienie potencjału handlowego i logistycznego kraju z punktu widzenia poszerzania rynków zbytu dla produktów oraz udziału w projektach współpracy w ramach EUE i z krajami trzecimi.

Obroty handlowe między Rosją a Kazachstanem w 2019 r. wzrosły o 6,7% do 19,6 mld USD. Eksport produktów rosyjskich do tego kraju wyniósł 14 mld dolarów, co stanowi wzrost o 7,7% w porównaniu z rokiem 2018. Import towarów i usług do Federacji Rosyjskiej osiągnął prawie 6 mld dolarów. Wzrost ten przekroczył 4%.

Made in Russia // Made in Russia

Autor: Ksenia Gustova