Moskiewskie przedsiębiorstwa prawie 7-krotnie zwiększyły dostawy do Izraela
2021-01-11 05:07

Moskiewskie przedsiębiorstwa prawie 7-krotnie zwiększyły dostawy do Izraela

Wolumen strumieni eksportowych kierowanych przez stołeczne przedsiębiorstwa przemysłowe na rynek izraelski wzrósł w okresie styczeń-maj 2020 r. prawie siedmiokrotnie. Stosowna wiadomość została zamieszczona na oficjalnej stronie internetowej mera Moskwy.

Vladimir Efimov, zastępca mera Moskwy ds. polityki gospodarczej i stosunków własnościowych i gruntowych, powiedział, że tendencja wzrostowa w eksporcie produktów przemysłowych z Moskwy do Izraela jest widoczna z roku na rok. I tak od stycznia do maja 2020 roku stołecznym przedsiębiorcom udało się pozyskać na tym rynku 47,8 mln dolarów. Liczba ta jest siedmiokrotnie wyższa niż w okresie styczeń-maj 2019 r. i prawie dwukrotnie wyższa niż w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

Tak imponujące wyniki Moskale osiągnęli dzięki eksportowi do Izraela następujących grup towarów przemysłowych:

urządzenia mechaniczne;

urządzenia komunikacyjne.

Strona internetowa mera Moskwy informuje również, że pomimo pandemii koronawirusa i wynikających z niej ograniczeń, całkowity handel eksportowy moskiewskich przedsiębiorstw w pierwszych pięciu miesiącach 2020 roku pozostał na poziomie roku poprzedniego i wyniósł ponad 290 mln dolarów.

Jednak pomimo optymistycznego początku roku i aktywnej zagranicznej działalności gospodarczej moskiewskich przemysłowców, w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku zagregowany eksport Rosji do Izraela spadł o 27,71% (325,1 mln USD) w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku.

Jeśli chodzi o eksport wyrobów przemysłowych do innych krajów, to również tutaj stołeczne przedsiębiorstwa zdołały wykazać wysoki pozytywny trend. I tak, w ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2020 roku moskiewscy biznesmeni zwiększyli wolumen eksportu do Meksyku prawie trzykrotnie (do 10,25 mln USD), a do Wietnamu - 2,5-krotnie (do 11,7 mln USD). Państwa te kupują głównie produkty inżynieryjne, sprzęt mechaniczny, kosmetyki, produkty medyczne i produkty chemiczne.

W ciągu 9 miesięcy 2020 roku eksport nieenergetyczny z Moskwy do Wietnamu wyniósł 57,21 mln dolarów, czyli 8,5% całego eksportu nieenergetycznego, jaki nasz kraj zrealizował w tym okresie. Jest to o 143,7% więcej niż w poprzednim okresie (23,48 mln USD). Według Władimira Jefimowa, przełom nastąpił dzięki temu, że biznesmeni ze stolicy podpisali umowy z wietnamskimi partnerami na dostawy nowych grup towarów. Na przykład polipropylen.

Na liście eksportowo-wietnamskiej znalazły się również:

Produkty przemysłu spożywczego (produkty mleczne i mączne). Ich sprzedaż wyniosła 7,60 mln USD (wzrost o 13,7% w stosunku do roku poprzedniego);

sprzęt mechaniczny, komputery i inne urządzenia techniczne. Wietnam kupił ją za 3,72 mln dolarów (wzrost o 292,1% w stosunku do 2019 roku);

Leki w opakowaniach. Zostały one sprzedane za 3,03 mln dolarów (wzrost o 141,9% rok do roku).

Alexander Prokhorov, szef moskiewskiego Departamentu Inwestycji i Przemysłu, powiedział, że wietnamski rynek jest niezwykle atrakcyjny dla naszych kolegów producentów towarów przemysłowych. Według urzędnika, najbardziej popularne produkty w Wietnamie są ukierunkowane na konkretne potrzeby ludności. Prochorow przytoczył również strukturę wydatków mieszkańców państwa na 2019 rok:

żywność - 33,9% dochodu rozporządzalnego;

edukacja - 7,2%;

sprzęt AGD - 7,1%;

towary i usługi z zakresu łączności - 6,6%.

Według ekspertów "Mospromu" (stołecznego centrum wspierania i rozwoju eksportu), wśród wszystkich państw regionu Azji i Pacyfiku wietnamski rynek konsumencki jest jednym z najbardziej dynamicznych i najszybciej rozwijających się. Zgodnie z wynikami analizy przeprowadzonej przez ekspertów Centrum, od 2015 roku wietnamskie wydatki konsumpcyjne rosły rocznie o ok. 8%. Dynamika tego współczynnika wśród innych krajów regionu jest znacznie niższa - wynosi zaledwie 4,7%. Do tego dochodzi dobra siła nabywcza obywateli Republiki: w 2019 r. wynosiła ona ponad 8 tys. dolarów na mieszkańca. Mosprom tłumaczy to następującymi czynnikami:

Większość ludności (69,2%) Wietnamu to sprawni fizycznie obywatele. Stopa bezrobocia w Republice jest jedną z najniższych w regionie i wynosi około 2%;

Władze Republiki aktywnie rozwijają duże miasta i centra finansowe. Ma to korzystny wpływ na poziom życia ludności i przyczynia się do wzmocnienia wszystkich sektorów gospodarki.

Mosprom uważa, że w ciągu najbliższych pięciu lat, wietnamski rynek stanie się bardziej aktywny, a potrzeby ludności republiki będą rosnąć. Według ekspertów, w 2021 roku całkowite zapotrzebowanie Wietnamczyków na żywność wyniesie około 85,71 mld dolarów, a do 2025 roku - 125,28 mld dolarów.

Pracownicy Mospromu zauważają również, że władze miasta Moskwy już od kilku lat z rzędu udzielają wszechstronnego wsparcia stołecznym firmom prowadzącym handel z Wietnamem. W związku z tym w 2019 r. z pomocą centrum zorganizowano misję biznesową do Wietnamu dla moskiewskich producentów żywności i FMCG. Dzięki temu naszym rodakom udało się porozumieć z wietnamskimi partnerami w sprawie regularnych dostaw wyrobów cukierniczych, napojów, żywności dietetycznej, towarów dla diabetyków.

Podsumowując, przypomnijmy, że centrum kapitałowe "Mosprom" zostało stworzone specjalnie po to, aby pomóc krajowym przedsiębiorcom wejść na rynek międzynarodowy. Pomaga przedsiębiorcom w budowaniu zagranicznych relacji handlowych, wyłania sprawdzonych międzynarodowych nabywców itp. Specjaliści Centrum pomagają firmom m.in. w zakresie analizy gotowości do prowadzenia działalności eksportowej, audytu zagranicznej działalności gospodarczej, konsultacji w zakresie certyfikacji wyrobów, odpraw celnych, logistyki. Jak mówi Natalia Szuwałowa, dyrektor generalny Centrum, specjaliści nie stosują ogólnego algorytmu pracy, lecz starają się znaleźć indywidualne podejście do każdej firmy na podstawie specyfiki jej działalności, doświadczenia w pracy na rynkach międzynarodowych i innych czynników.