Rząd rosyjski przeznaczył ponad 1 mld rubli na rozwój potencjału turystycznego regionów
2021-05-26 09:54

Rząd rosyjski przeznaczył ponad 1 mld rubli na rozwój potencjału turystycznego regionów

Ponad 1 mld rubli zostanie zainwestowanych w Rosji w stworzenie szczegółowych planów rozwoju dla terytoriów o dużym potencjale turystycznym. Zarządzenie w tej sprawie podpisał premier Michaił Miszustin.

"W pierwszym etapie zaplanowane zostaną trzy terytoria - Półwysep Krymski, w tym Sewastopol, Daleki Wschód i regiony wchodzące w skład Złotego Pierścienia Rosji", - podaje strona rządowa.

Plany rozwoju nazywane są turystycznymi projektami terytorialnymi. Będą one zawierały ocenę zasobów i potencjału każdego regionu, propozycje podziału terytoriów na strefy, rozbudowę bazy hotelowej i modelowanie ruchu turystycznego. Ponadto zawierać będą koncepcje wsparcia transportowego i inżynieryjnego, pomysły związane z brandingiem terytorialnym.

"Plany staną się podstawą koncepcyjną dla rozwoju obszarów turystycznych. Na ich podstawie będą dokonywane zmiany w dokumentach dotyczących planowania terytorialnego, współdziałanie władz regionalnych i federalnych będzie ukierunkowane na dalszy rozwój potencjału turystycznego", - twierdził resort.

Made in Russia // Made in Russia

Autor: Karina Kamalova