Niemiecka firma zamierza zainwestować w budowę portu w Astrachaniu
2021-05-26 12:40

Niemiecka firma zamierza zainwestować w budowę portu w Astrachaniu

Dyrektor generalny niemieckiej firmy logistycznej Martrade Holding oświadczył, że przedsiębiorstwo jest gotowe zostać partnerem strategicznym w projekcie inwestycyjnym dotyczącym budowy nowoczesnych terminali kontenerowych i innych w portowej specjalnej strefie ekonomicznej (SSE) w obwodzie astrachańskim, informuje strona internetowa Ministerstwa Przemysłu i Handlu.

Inicjatorem i głównym inwestorem projektu jest spółka PLC Caspiy.

Kompleks portowy będzie zajmował 295 hektarów. Łączna wartość inwestycji przekroczy 27 mld rubli. Jego otwarcie pozwoli na stworzenie dodatkowych 800 miejsc pracy. Obrót towarowy do 2031 roku wyniesie 8 milionów ton.

Jak powiedział gubernator obwodu astrachańskiego Igor Babuszkin, region ma ogromny potencjał tranzytowy, a nowa strefa ekonomiczna portu i specjalna strefa ekonomiczna "Lotos" razem tworzą potężny klaster kaspijski, który powinien stać się motorem rozwoju gospodarczego i współpracy międzynarodowej. Jednak w tym samym czasie konieczne jest rozszerzenie przepływu ładunków i stworzenie infrastruktury.

Do tej pory wykonano już wstępne prace i przygotowano ramy regulacyjne. Uczestnicy procesu są teraz gotowi do przejścia do praktycznej realizacji.

Podczas spotkania szefa regionu z przedstawicielami niemieckiej firmy podpisano memorandum o porozumieniu, które przewiduje współpracę w zakresie obsługi terminali nowego portu, a także organizacji i realizacji międzynarodowych usług logistycznych.

Zakończenie pierwszego etapu projektu planowane jest do końca 2023 roku. W ramach tego projektu rozbudowane zostaną istniejące nabrzeża i oddane do użytku cztery terminale o pojemności 3,3 mln ton.

Drugi etap ma zostać zakończony w 2026 roku, wtedy też w pobliżu Zaburunnego Ilmenu powstanie nowy port.

Made in Russia // Made in Russia

Autor: Ksenia Gustova