EKSPERT: Rosja rozpoczyna drugą falę rozwoju Arktyki
2021-06-09 06:30

EKSPERT: Rosja rozpoczyna drugą falę rozwoju Arktyki

W Rosji rozpoczęła się druga fala rozwoju Arktyki. Andrey Ivanov, koordynator programowy Biura Projektów na rzecz Rozwoju Arktyki (PORA), powiedział Made in Russia, że uchwalona dziś przez Dumę Państwową ustawa, która ułatwia prowadzenie biznesu w strefie arktycznej, może być ważnym elementem tej systemowej pracy, ale rząd musi rozwinąć infrastrukturę w regionie, aby był on wygodny dla biznesu.

"Rosja weszła w nową erę, którą można nazwać drugą falą rozwoju Arktyki. Trzeba spojrzeć na nowe prawo w perspektywie historycznej i w szerszym kontekście. Jest ona kontynuacją ustawy o państwowym wsparciu przedsiębiorczości w Strefie Arktycznej Federacji Rosyjskiej (ASRF), która została podpisana w zeszłym roku, oraz szeregu dokumentów politycznych" - podzielił się Iwanow w rozmowie z projektem "Made in Russia".

Jednocześnie podkreślił on, że ustawa powinna być tylko jednym z elementów pracy państwa na rzecz rozwoju Arktyki.

"Należy zrozumieć, że jest to taktyka w dłuższym strategicznym biegu. Teraz wyszedł dokument rządowy zawierający 268 projektów, które mają być realizowane w ramach geopolityki - Plan 268", jak go nazywam. Ale kluczową sprawą jest nie tylko tworzenie dokumentów. Przede wszystkim państwo w Arktyce musi wspierać rozwój infrastruktury - transportowej, na którą składają się małe lotniska, małe floty i flota rzeczna" - uważa ekspert.

"Wysiłki państwa związane z rozwojem Północnej Drogi Morskiej są zauważalne, ale za mało uwagi, wysiłku i finansów poświęca się rozwojowi infrastruktury przybrzeżnej, ekosystemu kapilarnego, który zasila Północną Drogę Morską. Aby odgrywał on taką rolę, do jakiej dążymy, konieczne jest rozwiązanie zadań na lądzie" - kontynuował.

Konieczna jest również realizacja projektów małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), zapewnił ekspert.

Iwanow wyjaśnił, że główną trudnością każdej produkcji w Arktyce są wysokie koszty jednostkowe transportu, dostawy komponentów i wyższe koszty pracy.

"Dlatego ustawa jest przydatna właśnie w ogólnej linii pracy. Ale to nie wystarczy" - podkreślił.

Jego zdaniem proces rozwoju Arktyki, a także rozwój MŚP w regionie, może być znacznie przyspieszony przez postęp naukowy i technologiczny.

"Oczywiście przejście na energię odnawialną nie nastąpi z dnia na dzień, jest to wyzwanie jakościowe, droga ewolucyjna. My sami nie nawołujemy do nagłej przygody, to jest niemożliwe. Ale w ramach odnowy wszystkich wspomnianych segmentów już teraz możemy skupić się na tym, aby statki były budowane na skroplonym gazie ziemnym, na technologii hybrydowej, gdzie wykorzystywany jest olej napędowy" - wyjaśnił.

Iwanow powiedział również, że kraj ma już wiele osiągnięć naukowych, które mogą być wykorzystane w Arktyce.

"PORA daje granty do 100 tysięcy rubli, przez trzy lata wydała już ponad 200 grantów, w tym granty dla naukowców, na nowe opracowania. Wiemy, że jest wiele osiągnięć naukowych i użytkowych, staramy się wspierać naukowców... W romantycznej epoce lat 70. zadaniem było stworzenie przemysłu wydobywczego. Zadaniem nowej epoki jest rozwój potencjału surowcowego i realizacja potencjału transportowego. A podstawą do tego będzie przede wszystkim rozwój technologii" - podsumował Iwanow.

Made in Russia // Made in Russia

Autor: Ksenia Gustova