Przyjęto ustawę o odpowiedzialności karnej za niezapłacenie ceł antydumpingowych
2021-06-10 09:05

Przyjęto ustawę o odpowiedzialności karnej za niezapłacenie ceł antydumpingowych

Duma Państwowa przyjęła w ostatnim czytaniu projekt ustawy, która uznaje za przestępstwo karne uchylanie się od płacenia ceł antydumpingowych i wyrównawczych. Będzie to zagrożone karą pozbawienia wolności.

Tak więc, w przypadku uchylania się od płacenia takich należności będą płacone grzywny - za dużą kwotę przestępstwa wyniesie od 100 tys. do 500 tys. rubli, będą też prace przymusowe lub pozbawienie wolności do dwóch lat.

W przypadku szczególnie dużych rozmiarów grzywna wyniesie od 300 tys. do 500 tys. rubli, a kara pozbawienia wolności do pięciu lat. Uchylanie się od płacenia cła przez zorganizowaną grupę będzie pociągało za sobą karę pozbawienia wolności od siedmiu do 12 lat oraz karę grzywny do 1 miliona rubli.

Uchylanie się od płacenia cła uważa się za popełnione na dużą skalę, jeżeli łączna kwota przekracza dwa miliony rubli, na szczególnie dużą skalę - jeżeli przekracza sześć milionów rubli.

Ustawa ta, zgodnie z uzasadnieniem, ma na celu realizację porozumienia o Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, na mocy którego mogą zostać wprowadzone specjalne, antydumpingowe i wyrównawcze cła na produkty importowane na wspólny obszar celny unii.

Zauważa się, że "niepłacenie ceł powoduje nie tylko zmniejszenie dochodów budżetu federalnego, ale również zmniejszenie produkcji podobnych produktów krajowych zarówno bezpośrednio w dotkniętej branży, jak i w branżach pokrewnych".

Jednocześnie, według autorów ustawy, obecnie wzrasta liczba przypadków, gdy należności nie są płacone, ale ustawa nie przewiduje odpowiedzialności za takie naruszenie.

Made in Russia // Made in Russia

Autor: Ksenia Gustova