Inwestycje w kompleksie przemysłowym Kubania wzrosły o prawie 20%.
2021-06-14 11:25

Inwestycje w kompleksie przemysłowym Kubania wzrosły o prawie 20%.

Przedsiębiorstwa Terytorium Krasnodarskiego w pierwszym kwartale tego roku zainwestowały w rozwój własnej produkcji ponad dwa miliardy rubli. Jest to o 19,7% więcej niż w roku ubiegłym, jak podaje strona internetowa rosyjskiego Ministerstwa Przemysłu i Handlu.

Rekordowy wzrost inwestycji odnotowano w sektorze farmaceutycznym i środków ochrony osobistej: tu inwestycje wzrosły ponad 25 razy. Przede wszystkim stało się to dzięki aktywnej realizacji projektów inwestycyjnych przez firmę Pharmservice, która rozpoczęła produkcję masek i respiratorów. W 2020 roku firma otrzymała na ten cel dotację i kredyt preferencyjny, - powiedział Iwan Kulikow, kierownik Departamentu Polityki Przemysłowej Kraju.

"Inwestycje w przemyśle chemicznym wzrosły o 3,5 raza, w przemyśle materiałów budowlanych - o 1,5 raza, a w przemyśle maszynowym - o 1,4%. Wysokie wskaźniki zostały osiągnięte dzięki realizacji dużych projektów przez producenta nawozów mineralnych Eurohim-BMU, Abińskich Zakładów Elektrometalurgicznych oraz ZESKMI, który produkuje konstrukcje metalowe w Krasnodarze" - czytamy w raporcie.

Obecnie w sektorze przemysłowym Kubania realizowanych jest 21 projektów inwestycyjnych o wartości ponad 80 mld rubli. Dzięki temu w Kraju Krasnodarskim pojawi się ponad 9 tys. miejsc pracy.

Made in Russia // Made in Russia

Autor: Ksenia Gustova