Ponad 7 tys. przedsiębiorców w Twerze otrzymało wsparcie państwa w 2020 r.
2021-06-15 10:30

Ponad 7 tys. przedsiębiorców w Twerze otrzymało wsparcie państwa w 2020 r.

Ponad 7 tys. małych i średnich przedsiębiorstw w obwodzie twerskim otrzymało wsparcie państwa w szczytowym momencie pandemii w 2020 roku, poinformował regionalny rząd.

"W ubiegłym roku małe i średnie przedsiębiorstwa otrzymały bezprecedensowe środki wsparcia ze strony państwa. W dużej mierze dzięki decyzjom Prezydenta i Rządu Federacji Rosyjskiej, a także dodatkowym środkom ze strony rządu obwodu twerskiego, zapewniono stabilne funkcjonowanie przedsiębiorstw i zachowanie miejsc pracy" - służba prasowa cytuje gubernatora Igora Rudenya.

Określono, że w 2020 roku ponad 7 tys. firm małego i średniego biznesu z 44 tys. zarejestrowanych w obwodzie twerskim, w których pracuje około 168 tys. osób, otrzymało środki wsparcia rządowego. Jedną z form wsparcia stały się gwarancje kredytowe, które pozwoliły biznesowi przyciągnąć ponad 2 miliardy rubli.

W ubiegłym roku Fundusz Promocji Przedsiębiorczości Obwodu Twerskiego udzielił 341 kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw na łączną kwotę 590 mln rubli. Dla porównania, w 2019 roku - 218 pożyczek o wartości 335,7 mln rubli, w 2018 roku - 135 pożyczek o wartości 209,9 mln rubli, dodała służba prasowa.

Ponadto, według władz regionalnych, stabilizacja ponad 5,3 tys. małych i średnich przedsiębiorstw była możliwa dzięki obniżeniu stawek podatkowych dla 34 rodzajów działalności gospodarczej. Podatek od dochodów z działalności zawodowej został wprowadzony dla samozatrudnionych obywateli, których w regionie jest ponad 11 tysięcy - podobnie jak przedsiębiorcy, mogli oni otrzymać środki wsparcia ze strony państwa.

W sumie przedstawiciele biznesu regionu Twer od kwietnia 2020 roku otrzymali ponad 8,2 mld rubli.

Made in Russia // Made in Russia

    Autor: Karina Kamalova