MŚP czekają na zmiany w przepisach podatkowych
2021-06-15 10:38

MŚP czekają na zmiany w przepisach podatkowych

Przeważająca większość rosyjskich przedsiębiorców z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw poparła zmiany w ustawodawstwie podatkowym. Takie dane zostały opublikowane w nowym sondażu ogólnorosyjskiej organizacji publicznej "Biznes Rosja".

Jak pisze TASS, 100% respondentów stwierdziło potrzebę zmiany ustawodawstwa w zakresie kompozycji podatkowych. Ich zdaniem, obecna wersja faktycznie narusza zasadę domniemania niewinności - przedsiębiorcom trudno jest udowodnić swoją uczciwość, ponieważ w kraju rozwinęła się praktyka formalnego podejścia do obecności winy i "uprzedzenia oskarżycielskiego".

"Wszystko to ma negatywny wpływ na klimat biznesowy i atrakcyjność inwestycyjną jurysdykcji krajowej" - podaje "Delovaya Rossiya".

Badanie wykazało również niewystarczającą znajomość zagadnień finansowych wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Stwierdziło to 76% uczestników.

84% respondentów poinformowało, że deklaracje podatkowe podpisuje dyrektor generalny, chociaż w większości przypadków nie ma on specjalnego wykształcenia.

"Podpisujący zeznanie podatkowe nie ma realnej możliwości sprawdzenia poprawności takich oświadczeń, co w przypadku podania w nim nieprawidłowych danych czyni go w praktyce podmiotem przestępstwa podatkowego, chociaż w tym przypadku nie będzie zamiaru, ale może to zostać zignorowane przez organy ścigania" - podsumowała szefowa centrum eksperckiego "Biznes Rosja" ds. polityki prawnokarnej i wykonywania aktów sądowych Ekaterina Avdeeva.

Made in Russia // Made in Russia

Autor: Maria Buzanakova