Rosja zwiększyła uprawy wiosenne
2021-06-16 05:09

Rosja zwiększyła uprawy wiosenne

Powierzchnia zasiewów zbóż jarych w Rosji została zwiększona o 600 hektarów.

Według danych Narodowej Agencji Rolnej, obecnie obsianych jest 29,6 mln hektarów - 100,9% planu. W ubiegłym roku obsiano 29 mln hektarów.

Większość pól zajmuje pszenica - 13,1 mln hektarów, 9,1 mln hektarów słonecznik i 7,4 mln hektarów jęczmień.

Powierzchnia upraw ryżu wynosi 3,7 tys. hektarów, kukurydzy - 3 mln.

Soja jest zasiana na 2,8 mln hektarów.

Zasiano już 1,062 mln hektarów buraków cukrowych - o prawie 90 tys. hektarów więcej niż w ubiegłym roku.

Zwraca się uwagę, że wiosenne zasiewy w Rosji są zakończone w 99,8% - obsianych jest 51,4 mln ha. W 2020 roku w tym terminie zasiano 50,1 mln hektarów.

Made in Russia // Made in Russia

Autor: Maria Buzanakova