Firmy w Rosji otrzymały ulgę podatkową na budowę i zakup nieruchomości pod zakłady produkcyjne
2021-06-17 01:09

Firmy w Rosji otrzymały ulgę podatkową na budowę i zakup nieruchomości pod zakłady produkcyjne

Wydatki na budowę lub zakup drogich nieruchomości w celu stworzenia zakładów produkcyjnych mogą zostać objęte ulgą inwestycyjną (ITDI). Taką propozycję przedstawiło Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego kraju.

"Od 2022 r., na podstawie decyzji regionu, FIT może obejmować m.in. koszty wytworzenia (zakupu) drogich nieruchomości, czyli budynków i budowli o okresie użytkowania powyżej 20 lat. Oznacza to, że przedsiębiorca będzie mógł obniżyć kwotę podatku dochodowego przy zakupie np. powierzchni magazynowej na rozbudowę swojego biznesu "- podano w komunikacie ministerstwa.

Ponadto, od 2022 r. regiony będą mogły ustalać warunki przywrócenia wcześniej niezapłaconego podatku wraz z zapłatą kar. Ministerstwo precyzuje, że obecnie termin ten jest równy okresowi użytkowania środka trwałego.

"W przypadku zastosowania ulgi podatkowej do nieruchomości o długim okresie użytkowania, np. 10 lat lub więcej, zastosowanie ulgi inwestycyjnej staje się nieopłacalne dla przedsiębiorcy. Dla przedsiębiorców stwarza to dodatkowe bariery w odnowieniu środków trwałych firmy" - wyjaśniono tam.

Według władz, przyjęcie projektu ustawy "stworzy bardziej elastyczny mechanizm wspierania inwestycji i zachęci do inwestycji kapitałowych na poziomie regionalnym".

Made in Russia // Made in Russia

    Autor: Karina Kamalova