W Rosji rozszerzono środki wsparcia dla parków technologicznych
2021-06-18 02:36

W Rosji rozszerzono środki wsparcia dla parków technologicznych

Rząd Rosji zatwierdził procedurę zwrotu oprocentowania kredytów dla spółek zarządzających parkami przemysłowymi i technoparkami przemysłowymi.

"Spółki zarządzające będą mogły zwracać do 2/3 oprocentowania kredytów lub transz w ramach linii kredytowych zaciągniętych w latach 2020-2022 na tworzenie, modernizację i rekonstrukcję obiektów infrastruktury parkowej. Dofinansowaniem objęte będą odsetki spłacane do 2030 roku, zarówno na tworzenie nowych parków, jak i na rozbudowę już istniejących" - poinformowało Ministerstwo Przemysłu i Handlu.

W procesie selekcji mogą wziąć udział prywatne firmy zarządzające, które posiadają ważną umowę kredytową lub zgodę komitetu kredytowego banku. Wybór firm zarządzających będzie prowadzony do końca 2021 roku, podało ministerstwo.

Dotacje dla firm zarządzających parkami były udzielane od 2015 do 2020 roku. W tym czasie wsparcie otrzymało 11 firm zarządzających, których portfel kredytowy wynosił ponad 8 mld rubli. Dotacje wyniosły ponad 1,2 mld rubli. Wśród wspieranych przedsiębiorstw są parki przemysłowe Grabcewo, Worsino (obwód kałuski), Zawołże (obwód uljanowski), technoparki przemysłowe IKSEL (obwód włodzimierski) i Mosgormasz (Moskwa) - dodało ministerstwo.

Na dzień dzisiejszy w Rosji działa 278 parków przemysłowych i 85 technoparków przemysłowych, które są w trakcie tworzenia.

Made in Russia // Made in Russia

    Autor: Karina Kamalova