Utworzenie w Rosji Centrum Naukowego do Walki z Pustynnieniem
2021-06-18 03:33

Utworzenie w Rosji Centrum Naukowego do Walki z Pustynnieniem

W Wołgogradzie pojawiło się pierwsze w Rosji centrum naukowe do walki z pustynnieniem.

Powstało ono na bazie Federalnego Centrum Naukowego Agroekologii, Zintegrowanej Rekultywacji i Chronionego Leśnictwa Rosyjskiej Akademii Nauk, przy wsparciu Ministerstwa Rolnictwa i Ministerstwa Przyrody.

Według władz problem ten jest obecnie bardzo pilny dla Rosji. 65% gruntów ornych, 28% pól sianokosów i 50% pastwisk w naszym kraju jest narażonych na erozję - regularnie występują susze, glebę niszczą suche wiatry i burze pyłowe.

Największe szkody z tego powodu poniosły tereny nadbrzeżne Morza Kaspijskiego. W Kałmucji za niekorzystne uważa się 4,4 mln ha gruntów, w obwodzie astrachańskim - ponad 4 mln, w Dagestanie - 2,4, w obwodzie wołgogradzkim - 1,4 mln ha.

W lutym 2021 roku, podczas swojej podróży do Kałmucji, Miszustin polecił mu ściślejszą współpracę w walce z pustynnieniem, angażując w to naukowców, agencje federalne i lokalną administrację.

Made in Russia // Made in Russia

Autor: Maria Buzanakova