Udział rosyjskich firm w przetargach Banku Światowego pomoże zwiększyć eksport
2021-06-29 11:57

Udział rosyjskich firm w przetargach Banku Światowego pomoże zwiększyć eksport

Udział krajowych firm w przetargach Grupy Banku Światowego w dłuższej perspektywie da możliwość zwiększenia eksportu rosyjskich produktów do krajów trzecich, powiedział Oleg Podomatko, zastępca dyrektora Departamentu Międzynarodowych Stosunków Finansowych.

Rosyjskie ministerstwo finansów przypomniało, że departament wraz z moskiewskim biurem Banku Światowego od 2019 roku organizuje seminaria, na których informuje potencjalnych eksporterów o możliwości udziału w zamówieniach Banku.

Według Podomatko, resort widzi duży potencjał w tym kierunku. Przypomniał, że w ubiegłym roku wolumen kontraktów rozpatrzonych przez Bank przekroczył 7 mld dolarów, przy czym udział Rosji w ogólnym wolumenie był nieznaczny i wynosił około 1%.

Krajowe firmy, w tym małe i średnie, mogą brać udział w przetargach na towary i usługi w ramach projektów w różnych krajach z udziałem finansowania Banku Światowego.

Przedstawiciel departamentu powiedział, że jest przekonany, iż takie wydarzenia pozwolą rosyjskim producentom zrealizować swój potencjał eksportowy.

Made in Russia // Made in Russia

Autor: Ksenia Gustova