MADE IN RUSSIA

Wszystkie regiony
POL
Top stories

Kompleks metalurgiczny z eko-technologiami pojawi się w Rosji za 140 mld rubli

Kompleks metalurgiczny z eko-technologiami pojawi się w Rosji za 140 mld rubli

Finansowanie dużego metalurgicznego projektu ESG Ecolant zostało otwarte w Rosji. Będzie on zlokalizowany w miejscowości Vyksa, w obwodzie Niżny Nowogród. Całkowity koszt wyniesie ponad 140 mld rubli.

Pierwsza transza wyniosła 33 mln euro, z czego 20% jest finansowane przez VEB.RF, a 40% przez banki partnerskie - Sberbank i Otkrytie Bank każdy.

Sber wyjaśnił, że projekt obejmuje budowę kompleksu elektrometalurgicznego i niezbędnej infrastruktury do produkcji stali przy użyciu nowoczesnych technologii przyjaznych dla środowiska. Metoda ta pozwoli na trzykrotne zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.

Całkowity koszt projektu, który jest realizowany z wykorzystaniem mechanizmu Project Finance Factory, przekracza 140 mld rubli, z czego 40 mld zainwestuje Sber.

"Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w finansowaniu tak dużego i obiecującego projektu z zakresu ʺgreenʺmetals. Ten kompleks będzie jednym z najbardziej wydajnych na świecie i pokaże, że nawet w tak energochłonnych branżach jak metalurgia możliwe są efektywne rozwiązania ESG , które minimalizują ślad węglowy i wpływ na przyrodę w ogóle" - powiedział pierwszy wiceprezes Sberbanku Alexander Vedyakhin.

Pierwsze środki kredytowe konsorcjum zostaną wykorzystane do zapłaty za umowę na dostawę sprzętu high-tech, powiedział pierwszy zastępca prezesa VEB.RF Nikolai Tsekhomsky. "Technologia projektu pozwala nam znacznie zmniejszyć emisję dwutlenku węgla w porównaniu z konwencjonalną technologią produkcji stali i spełnia obecne i przyszłe międzynarodowe wymagania w zakresie ochrony środowiska. Projekt w Vyksa jest bardzo ważny dla całego regionu, zapewni ponad 700 nowych miejsc pracy" - podkreślił.

Uruchomienie kompleksu metalurgicznego "Ecolant" planowane jest na 2025 rok, da on impuls do rozwoju przemysłu metalurgicznego i przyczyni się do wzrostu całej gospodarki rosyjskiej, - powiedział dyrektor ds. produkcji Andrey Kukhno.

"Ecolant" to kompleks metalurgiczny bez etapów procesu koksochemicznego i wielkopiecowego-konwertera. Stal będzie produkowana z rudy żelaza i gazu ziemnego w procesie bezpośredniej redukcji żelaza. Projekt składa się ze zintegrowanego łańcucha produkcji ruda-stal o rocznej zdolności produkcyjnej 1,8 mln ton stali oraz dwóch maszyn do ciągłego odlewania. Większa część produkcji będzie wykorzystywana do wytwarzania szerokich blach na rury o dużych średnicach do budowy rurociągów i statków, do produkcji rur bez szwu do wydobycia ropy naftowej oraz do produkcji kół kolejowych w zakładzie Zjednoczonego Przedsiębiorstwa Metalurgicznego w Wyksie, największym w Europie.

Made in Russia // Made in Russia

Autor: Karina Kamalova

0