Utworzenie Centrum Badań Ekonomicznych Rybołówstwa w Rosji
2021-07-28 04:37

Utworzenie Centrum Badań Ekonomicznych Rybołówstwa w Rosji

Centrum Badań Ekonomicznych Rybołówstwa zostało utworzone we Wszechrosyjskim Instytucie Badawczym Rybołówstwa i Oceanografii. Będzie ono działać na rzecz poprawy efektywności i konkurencyjności krajowego rybołówstwa.

"Działalność naukowa centrum będzie ukierunkowana na zwiększenie efektywności wykorzystania wodnych zasobów biologicznych, w tym nieuprawianej części zasobów. Jednocześnie wiele uwagi zostanie poświęcone badaniu zasad podejścia ekosystemowego, które staje się podstawą gospodarki na całym świecie... Jeszcze jednym kluczowym zadaniem Centrum jest prognozowanie działalności rosyjskiego kompleksu rybackiego oraz wskaźników handlu wewnętrznego i zewnętrznego", - poinformowano w Federalnej Agencji Rybołówstwa.

Ponadto, centrum będzie poszukiwać przyszłych kierunków rozwoju branży, w tym transformacji cyfrowej i wykorzystania sztucznej inteligencji w działalności gospodarczej, a także pomoże rosyjskim dostawcom budować długoterminowe, wzajemnie korzystne relacje na rynku globalnym.

Według Rosrybolovstvo, nowy poziom przetwarzania informacji i automatyzacji procesów "jednocześnie uprości funkcje kontrolne i otworzy nowe możliwości dla innowacyjnego rozwoju przemysłu".

Made in Russia // Made in Russia

Autor: Karina Kamalova