Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki utworzy centrum naukowe w regionie moskiewskim
2021-09-09 02:32

Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki utworzy centrum naukowe w regionie moskiewskim

Andrey Geim, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki z 2010 roku, utworzy w Dołgoproudnoje pod Moskwą centrum badawcze na bazie Moskiewskiego Instytutu Fizyki i Technologii (MIPT).

Nowy ośrodek będzie się koncentrował na problemach mezofizyki, w tym kwantowych materiałach niskowymiarowych. Program naukowy centrum będzie oparty o najnowocześniejsze metody fizyczne: niskotemperaturową skaningową mikroskopię i spektroskopię tunelową, mikroskopię sił magnetycznych, spektroskopię fotoemisyjną o rozdzielczości kątowej i inne - do badania właściwości elektronicznych nowych obiecujących materiałów i opartych na nich nanourządzeń. Jednym z kierunków pracy centrum będzie rozwiązywanie problemów fizycznych powstających przy miniaturyzacji obiektów makroskopowych do nanoskali.

Rektor MIPT Dmitrij Liwanow wyraził przekonanie, że to centrum będzie impulsem dla rozwoju rosyjskiej nauki.

"Obecnie na świecie jest tylko dwóch laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki, którzy są związani z Rosją - Konstantin Nowosiołow i Andrej Geim. Znamienne jest to, że obaj zakładają w Rosji oddziały naukowe na bazie MIPT, właśnie w Roku Nauki i Techniki. Chcielibyśmy mieć więcej laureatów Nobla z Rosji, a drogą do tego celu jest właśnie tworzenie takich centrów - powiedział.

Centrum rozpocznie swoją pracę 1 października 2021 roku. Będzie też prowadzić zakrojony na szeroką skalę program stażowy dla młodych naukowców i studentów MIPT w czołowych laboratoriach fizyki na świecie.

Made in Russia / Wyprodukowano w Rosji

Autor: Maria Buzanakova