2016-02-01 03:39

Denis Manturov: "Skupiamy się na eksporcie zaawansowanych technologicznie produktów".

Szef Ministerstwa Przemysłu i Handlu Federacji Rosyjskiej Denis Manturow, powracając z Iranu, udzielił obszernego wywiadu dla agencji informacyjnej TASS, w którym mówił o dalszym rozwoju stosunków rosyjsko-irańskich, o krajach, które planuje odwiedzić w 2016 roku oraz o tym, jak Ministerstwo Przemysłu i Handlu udaje się wspierać rosyjski biznes w kontekście kryzysu i cięć budżetowych.

W sprawie stosunków między Rosją a Iranem

Nie ma powodu, by teraz odwoływać te uzgodnienia z Iranem. Liczyliśmy oczywiście na zniesienie sankcji wobec Republiki Iranu. Jednocześnie głównym celem naszej wizyty było nawiązanie dwustronnej współpracy, która rozwijałaby się również w przypadku, gdyby sankcje wobec Iranu obowiązywały bezterminowo. Obecnie skupiamy się na rozwoju handlu między krajami w zakresie dostaw podstawowych produktów rolnych z Iranu. Jeśli chodzi o Rosję, skupiamy się na dostawach produktów zaawansowanych technologicznie - głównie samolotów. Liczymy na dostawę samolotów SSJ 100. Mamy również nadzieję na ewentualny udział irańskiej infrastruktury lotniczej w produkcji części do naszych samolotów MS-21 wraz z późniejszym zakupem tego samolotu. Negocjacje w sprawie innych cywilnych sektorów przemysłu - w szczególności sektora motoryzacyjnego i energetycznego - są kontynuowane.

W sprawie strefy wolnego handlu między Rosją a Iranem

W lutym 2014 r. Iran zwrócił się do Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej o ustanowienie strefy wolnego handlu z państwami członkowskimi EWEA. Po analizie tego wniosku w zeszłym roku podjęto decyzję o powołaniu wspólnej grupy badawczej w celu zbadania wykonalności takiej umowy. Wynikiem prac grupy będzie sprawozdanie, na podstawie którego podjęta zostanie decyzja w sprawie możliwości zawarcia umowy o wolnym handlu z Iranem. Jednocześnie należy zauważyć, że decyzja o ustanowieniu strefy wolnego handlu z danym krajem jest podejmowana w drodze konsensusu i zależy od opinii wszystkich państw członkowskich EWEA. Ministerstwo Przemysłu i Handlu Rosji zawsze aktywnie uczestniczy w takich sprawach i aktywnie broni interesów rosyjskiego przemysłu na rynkach zagranicznych.

W sprawie państw, z którymi dialog będzie się rozwijał

Będziemy rozwijać wizyty robocze, misje firmowe i współpracę międzynarodową. W tym roku będziemy kontynuować współpracę z krajami Azji Południowo-Wschodniej, w szczególności z Indonezją, Tajlandią i Malezją. Misja firmy do Japonii odbędzie się na przełomie lutego i marca tego roku. Kolejnym celem na ten rok jest udział w wystawie przemysłowej w Zimbabwe i połączenie tej wizyty z organizowaniem tam spotkania międzyrządowego komitetu. Może w ramach jednej wizyty odwiedzimy kilka innych krajów afrykańskich w pobliżu Zimbabwe. Będziemy również nadal rozwijać nasze kontakty z krajami europejskimi, a ta lista jest niepełna - jest wiele planów na ten rok.

W zakresie optymalizacji budżetu.

W kontekście optymalizacji budżetu skoncentrujemy się na tych branżach i sektorach, które będą miały maksymalny efekt mnożnikowy - nie w bieżącym czy nawet przyszłym roku, ale w perspektywie średnio- i długoterminowej. Oczywiście wymaga to teraz inwestycji rządowych, w tym inwestycji finansowych, w celu zabezpieczenia dochodów budżetowych w przyszłych okresach. W szczególności, przygotowując strategię rozwoju przemysłowego na okres do 2030 roku, zastanawiamy się nad tym, jak zagwarantować przychody z podatków w latach 2019-2020.

W sprawie stanu przemysłu naftowego i gazowego

W poprzednich latach ogromna ilość zakupionych produktów była dostarczana przez dostawców zagranicznych. Teraz wspólnie z Ministerstwem Energii, firmami naftowymi i gazowymi oraz jednostką inżynieryjną realizujemy plany zastępowania importu. Najważniejszą wytyczną dla firm jest ponowne skupienie się na krajowych dostawcach - dlatego nie powinniśmy obawiać się o stan przemysłu naftowego i gazowego.