Rosjanie będą mogli odbierać leki w urzędach Poczty Rosyjskiej
2021-09-14 12:20

Rosjanie będą mogli odbierać leki w urzędach Poczty Rosyjskiej

Prezydent Rosji Władimir Putin zarządził przyznanie dodatkowych środków finansowych Pocz cie Rosyjskiej na rozszerzenie jej usług.

Jak podaje strona internetowa Kremla, chodzi o umożliwienie mieszkańcom otrzymywania leków w oddziałach Poczty Rosyjskiej. Ponadto zakłada się, że Rosjanie będą mogli otrzymywać w oddziałach w formie elektronicznej "prawnie istotne wiadomości", a także usługi państwowe i komunalne.

Wcześniej informowano, że "Russian Post" przeprowadzi eksperyment dotyczący sprzedaży on-line rosyjskiego wina. Może on rozpocząć się latem tego roku w regionie moskiewskim i Mordowii. Oprócz tego, firma zamierza uruchomić sprzedaż towarów pod własną marką "Postal brand", która będzie łączyć 10 klas produktów, w tym produkty łatwo psującesię.

Made in Russia // Made in Russia

Autor: Karina Kamalova