Rząd przeznaczył ponad 50 mld rubli na rozwój Mineralnych Wód
2021-09-14 11:23

Rząd przeznaczył ponad 50 mld rubli na rozwój Mineralnych Wód

Ponad 50 mld rubli rząd rosyjski przeznaczył na działania w zakresie rozwoju kaukaskich miast kurortowych Mineralne Wody.

Lista środków rozwojowych obejmuje 24 projekty, które będą służyć rozwiązaniu priorytetowych problemów. W szczególności dotyczy to poprawy infrastruktury inżynieryjnej i użyteczności publicznej, naprawy dróg, przyciągania inwestycji do obiektów kompleksu sanatoryjno-uzdrowiskowego, tworzenia przestrzeni publicznych.

"Mechanizmy finansowania zostały już określone dla trzech działań związanych z rekonstrukcją i rozbudową zakładów leczniczych w Piatigorsku i Mineralnych Wodach. Dla 21 innych przedsięwzięć należy określić źródła pozyskiwania funduszy i czas realizacji" - zaznaczył gabinet.

Rząd spodziewa się, że dokument pozwoli znacznie poprawić jakość infrastruktury komunalnej i transportowej w miejscowościach wypoczynkowych kaukaskich wód mineralnych i uczynić region jeszcze bardziej atrakcyjnym dla rosyjskich i zagranicznych turystów.

Made in Russia / Wyprodukowano w Rosji

Autor: Maria Buzanakova