Rosyjskie władze zatwierdziły mapę drogową dla rozwoju biznesu IT
2021-09-14 02:04

Rosyjskie władze zatwierdziły mapę drogową dla rozwoju biznesu IT

Rząd rosyjski zatwierdził drugi pakiet środków wsparcia w celu stworzenia dodatkowych warunków dla rozwoju branży technologii informacyjnych.

"Mapa drogowa" powstała przy udziale wiodących rosyjskich firm IT oraz branżowych organizacji publicznych i obejmuje 62 środki ukierunkowane na realizację kilku kluczowych celów: zwiększenie popytu na krajowe rozwiązania IT, zapewnienie przyspieszonej transformacji cyfrowej sektorów gospodarki i sfery społecznej oraz stworzenie komfortowych warunków do prowadzenia biznesu IT w Rosji - wyjaśnił rząd.

Spośród nich 20 ma charakter ogólnosystemowy. Obejmują one działania mające na celu dostosowanie środowiska biznesowego w Rosji dla międzynarodowych korporacji internetowych i rosyjskich firm IT, stymulowanie wdrażania rosyjskich rozwiązań w działalności krajowych przedsiębiorstw oraz wspieranie eksportu i promocji rosyjskich rozwiązań IT na rynkach zagranicznych.

Kolejne 42 wydarzenia planu mają na celu stymulowanie rozwoju i wdrażania rosyjskich rozwiązań w poszczególnych segmentach. Są to w szczególności rozwiązania dla biznesu, elektroniczne usługi edukacyjne, cyfrowe usługi medyczne, oprogramowanie biurowe i systemy operacyjne, przetwarzanie danych i usługi w chmurze, rozwiązania dla sztucznej inteligencji, big data i internetu rzeczy, produkcja gier komputerowych i profesjonalnych treści wideo oraz rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Plan obejmuje działania mające na celu zniesienie ograniczeń legislacyjnych i barier w korzystaniu z nowoczesnych rozwiązań cyfrowych, finansowanie rosyjskich platform cyfrowych, szkolenie personelu itp. dla poszczególnych segmentów rynku IT.

Made in Russia // Made in Russia

Autor: Karina Kamalova