Zakład Materiałów Spawalniczych Kotelnich zwiększy produkcję
2021-09-15 04:46

Zakład Materiałów Spawalniczych Kotelnich zwiększy produkcję

W mieście Kotelnich, region Kirov, zakład materiałów spawalniczych będzie rozwijać produkcję drutu spawalniczego. Zostało to zgłoszone przez służby prasowej administracji regionalnej.

Firma planuje rozszerzyć produkcję drutu spawalniczego, prawie podwajając produkcję do 800 ton drutu miesięcznie.

Całkowity projekt inwestycyjny będzie wynosić 50 mln rubli.

Członkowie Rady Nadzorczej rozpatrzyli wniosek przedsiębiorstwa i zatwierdził kredyt. Po rozpatrzeniu projektu przez Radę Eksportu Funduszu Rozwoju Przemysłu Federacji Rosyjskiej przedsiębiorstwo otrzyma 7,5 mln rubli z Funduszu Przemysłowego Obwodu Kirowskiego oraz 17,5 mln rubli z Funduszu Rozwoju Przemysłu Rosyjskiego.

Alexander Churin, przewodniczący rządu obwodu kirowskiego, podkreślił, że rząd regionalny jest zainteresowany rozwojem sektora przemysłowego w regionie." Dlatego z inicjatywy gubernatora Igora Wasiliewa w obwodzie kirowskim został utworzony fundusz rozwoju przemysłu, którego głównym celem jest zapewnienie regionalnym przedsiębiorstwom przemysłowym dostępu do środków finansowych na dogodnych warunkach oraz pomoc w zwiększeniu produkcji wyrobów krajowych i zwiększeniu ich popytu" - powiedział.

Made in Russia / Wyprodukowano w Rosji

Autor: Maria Buzanakova