Media: Eksporterzy będą mogli potwierdzić prawo do zerowej stawki VAT w formacie online
2021-09-27 03:58

Media: Eksporterzy będą mogli potwierdzić prawo do zerowej stawki VAT w formacie online

Ministerstwo Finansów Rosji opracowało poprawki do kodeksu podatkowego, zgodnie z którymi procedura potwierdzania prawa do zerowego VAT dla eksporterów będzie przeprowadzana elektronicznie, jak dowiedział się " Kommersant ".

Od 2000 roku eksporterzy dostarczają organom podatkowym dokumenty w formie papierowej, co wraz z rozwojem technologii cyfrowej "straciło swoją skuteczność", wyjaśniło ministerstwo.

Ministerstwo proponuje wprowadzenie od 1 października 2023 roku obowiązku przekazywania organom podatkowym elektronicznych rejestrów zawierających informacje zarówno z deklaracji, jak i z kontraktów. Federalna Służba Podatkowa będzie je przetwarzać automatycznie, a w przypadku rozbieżności lub braku informacji będzie mogła sama zażądać kopii dokumentów. Jeśli nie zostaną one przedstawione w ciągu 30 dni, prawo do zastosowania zerowej stawki VAT zostanie uznane za niepotwierdzone. Wyjątkiem są przypadki, gdy towary objęte są procedurą wolnego obszaru celnego - w takim przypadku wymagane będą kopie umów, deklaracji i dokumentów potwierdzających status rezydenta specjalnego obszaru ekonomicznego.

Ministerstwo spodziewa się, że ta innowacja zmniejszy obciążenia administracyjne dla biznesu i uprości proces potwierdzania zerowej stawki VAT dla samych organów podatkowych.

Made in Russia // Made in Russia

Autor: Karina Kamalova