Brytyjscy inwestorzy zwiększyli wielkość inwestycji w moskiewską gospodarkę do 22 mld dolarów
2021-09-27 04:49

Brytyjscy inwestorzy zwiększyli wielkość inwestycji w moskiewską gospodarkę do 22 mld dolarów

Wielkość inwestycji z Wielkiej Brytanii w moskiewską gospodarkę wzrosła o 1,5 raza, do 22 mld dolarów, powiedział zastępca mera stolicy Rosji Władimir Efimow.

"Wielkość skumulowanych bezpośrednich inwestycji zagranicznych z Wielkiej Brytanii wzrosła półtora raza w ciągu dziewięciu miesięcy, z 12,8 mld dolarów w kwietniu 2020 roku do 21,9 mld dolarów w styczniu 2021 roku" - powiedział.

Obecnie w stolicy, według zastępcy mera, znajdują się przedstawicielstwa brytyjskich producentów artykułów spożywczych, chemii gospodarczej, sprzętu energetycznego, firm farmaceutycznych i tytoniowych, firm prawniczych i konsultingowych.

W Moskwie przy współdziałaniu z inwestorami wykorzystywane są różne formy partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Obecnie wielkość projektów PPP w stolicy przekracza 1,1 bln rubli, powiedział Aleksander Prochorow, kierownik moskiewskiego wydziału inwestycji i polityki przemysłowej. Jako najpopularniejsze formy współpracy miasta z biznesem wymienił koncesje, umowy cyklu życia i umowy offsetowe.

Obecnie w Moskwie zawarto pięć umów koncesyjnych w dziedzinie opieki zdrowotnej, budowy dróg, transportu pozamiejskiego, budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej oraz usług społecznych. Łącznie inwestycje w te projekty wynoszą około 90 mld rubli.

Dziś, na przykład, na pięciu moskiewskich wybiegach firmy zainwestują około 13 miliardów rubli w stworzenie lub unowocześnienie produkcji leków, produktów medycznych i żywności dla niemowląt. W zamian miasto zakupi od inwestorów produkty za ponad 72 miliardy rubli. Za pomocą umów cyklu życia miasto unowocześnia tabor metra i tramwajów, kupuje autobusy elektryczne i skomplikowany sprzęt medyczny. Wielkość kontraktów cyklu życia przekracza 500 mld rubli.

Made in Russia // Made in Russia

Autor: Ksenia Gustowa