MADE IN RUSSIA

Wszystkie regiony
POL
Top stories

Rosyjskie firmy mogą uzyskać dostęp do lokalizacji offshore we Władywostoku i Kaliningradzie

Rosyjskie firmy mogą uzyskać dostęp do lokalizacji offshore we Władywostoku i Kaliningradzie

Rosyjskie władze opracowują poprawki do kodeksu podatkowego, po przyjęciu których firmy będą mogły uzyskać rezydencję korporacyjną i rejestrować się w specjalnych strefach administracyjnych (SAR), tzw. offshore, na wyspach Russki i Oktiabrski, piszą " Wiedomosti ".

Prawdopodobnie działanie to było odpowiedzią na zarzuty Grupy Europejskiej dotyczące stosowania kodeksu podatkowego dla biznesu, w tym dyskryminacji grup rosyjskich w stosunku do zagranicznych - taką tezę zawarła Rada UE w swoim czerwcowym raporcie, twierdzi gazeta.

Początkowo ASO były tworzone dla zagranicznych firm z rosyjskimi korzeniami, aby przywrócić je pod rosyjską jurysdykcję. Zmiany, gdy krajowe holdingi są zapraszane do offshore, rząd chce zachęcić je do tworzenia realnej obecności na wyspach, sugerują rozmówcy gazety.

W ramach reform chcą zaoferować przedsiębiorcom dodatkowe korzyści: obniżone stawki podatkowe od wypłaty kapitału z 15 do 10%, od zysków - do 5%, od zysków w postaci dywidend - do 0%. Preferencje będą dostępne pod pewnymi warunkami, w szczególności rezydenci będą zobowiązani do zainwestowania 300 mln rubli w infrastrukturę wysp i otwarcia tam rzeczywistego biura o powierzchni 100 metrów kwadratowych z personelem liczącym co najmniej 15 osób. Jednocześnie do ulgi podatkowej kwalifikowałyby się tylko organizacje o statusie międzynarodowego holdingu, których struktura dochodów wynosi nie mniej niż 90% dochodów z działalności pasywnej.

Dodatkowo planuje się, że przeniesienie będzie możliwe tylko w przypadku uzasadnienia i spełnienia celu biznesowego ponownej rejestracji. Grupa będzie musiała nie tylko zmienić adres gospodarstwa, ale także przenieść na wyspę rzeczywiste decyzje zarządcze i ewentualnie organy wykonawcze.

Jak zauważa się w publikacji, opcje sformalizowania takiej koncepcji są nadal dyskutowane, ale w rzeczywistości taki manewr jest zakładany przy każdej zmianie oficjalnej lokalizacji firmy.

Made in Russia // Made in Russia

Autor: Karina Kamalova

0