Rejestracja zwrotu podatku VAT za przewóz towarów drogą wodną będzie uproszczona w Rosji
2021-11-18 12:36

Rejestracja zwrotu podatku VAT za przewóz towarów drogą wodną będzie uproszczona w Rosji

Rosyjska Duma Państwowa uchwaliła w pierwszym czytaniu poprawki do kodeksu podatkowego, które upraszczają potwierdzanie zerowej stawki VAT dla rosyjskich eksporterów w przesyłkach międzynarodowych na statkach morskich i rzecznych.

Jak wyjaśniło Rosyjskie Centrum Eksportu, obecnie, aby wyeksportować towary z terytorium kraju statkami rzecznymi lub morskimi i otrzymać zwrot podatku VAT, należy otrzymać od organów celnych znak "załadunek dozwolony". Teraz zamierzają znieść ten wymóg: eksporterzy będą mogli potwierdzić wywóz towarów na podstawie elektronicznej interakcji między Służbą Celną (FCS) i Służbą Podatkową (FTS).

Jeśli Federalna Służba Podatkowa otrzyma od Służby Celnej potwierdzenie zgody na załadunek - eksporter otrzyma zwrot podatku VAT, jeśli nie - stawka zerowa zostanie uznana za niepotwierdzoną.

Proponowane w projekcie rządu rosyjskiego zmiany w kodeksie podatkowym są przygotowywane w ramach prac nad przekształceniem klimatu biznesowego w sferze eksportu towarów i usług. W przypadku zatwierdzenia, zmiany mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Made in Russia // Made in Russia

Autor: Karina Kamalova