MADE IN RUSSIA

Wszystkie regiony
POL
Wiadomości firmowe

Wzrost handlu internetowego uznany za najbardziej pozytywną zmianę dla biznesu w 2021 roku

Wzrost handlu internetowego uznany za najbardziej pozytywną zmianę dla biznesu w 2021 roku

Rosyjscy przedsiębiorcy nazwali rozwój handlu internetowego jako najbardziej pozytywne wydarzenie dla biznesu w 2021 roku, zgodnie z usługą analityczną detalisty Wildberries.

Według sondażu, pozytywne wydarzenia w 2021 roku, które pomogły firmom, 55% przedsiębiorców przypisało aktywnemu rozwojowi sprzedaży online, 29% - wzrostowi popytu konsumpcyjnego, 27% zauważyło digitalizację procesów biznesowych, 23% - dodatkową edukację. Kolejne 5% zwróciło uwagę na programy rządowe wspierające przedsiębiorczość oraz prywatne inicjatywy sprzedawców internetowych i banków.

Wśród głównych warunków ograniczających rozwój biznesu w 2021 roku, ponad połowa (67%) wymieniła rosnące koszty transportu i usług logistycznych, 66% respondentów wskazało na globalne, zagraniczne czynniki ekonomiczne. 21% skarżyło się na wysoką inflację, 15% wymieniło negatywny wpływ na ich działalność ograniczeń wynikających z koronawirusa i wahań kursów walut, kolejne 11% - na nadmierną biurokrację, a 4% - na wzrost oprocentowania kredytów w kraju.

rosyjskich przedsiębiorców, a wysoka konkurencja - dla 55%.

Made in Russia // Made in Russia

Autor: Maria Buzanakova

0